Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek Tanfolyam képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja: egyszerű műszaki rajz olvasása, értelmezése, általános szerelési alapfogalmak, kötéstechnológiák ismerete, számolási készség, általános géphasználati feliratok értelmezése, megértése, figyelmeztető táblák ismerete, értelmezése, áttekintő képesség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, ismeretek helyükön való alkalmazása.

A Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D007) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
  • Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges

Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek tanfolyam tananyagegységei:
Technikai és szerelési ismeretek
Munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelem
Környezeti fenntarthatósági ismeretek

A képzés óraszáma: 62 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

 Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek Tanfolyam