Our Blog

Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D007
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Egyszerű műszaki rajz olvasása, értelmezése
2.2. Általános szerelési alapfogalmak, kötéstechnológiák ismerete
2.3. Számolási készség
2.4. Általános géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2.5. Figyelmeztető táblák ismerete, értelmezése
2.6. Áttekintő képesség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség
2.7. Ismeretek helyükön való alkalmazása
2.8. Határozottság, módszeres munkavégzés
2.9. Felelősségtudat
2.10. Precizitás

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: nem szükséges

4. TANANYAGEGYSÉG
Technikai és szerelési ismeretek
Munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelem
Környezeti fenntarthatósági ismeretek

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek folyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek tanfolyam