Our Blog

Mentőápoló tanfolyam

A 49. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 11
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentőápoló
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2.EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
2.3. Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló mentőgyakorlat, a foglalkoztató által hivatalos dokumentummal igazoltan
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3.PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóMentőápoló

3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosi, illetve mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, csapat tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.
A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
– a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során
– az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés–ráépülés
3.3.4.54 720 01Perioperatív asszisztensazonos ágazat
3.3.5.54 720 02Fogászati asszisztensazonos ágazat
3.3.6.54 720 03Gyógyszertári asszisztensazonos ágazat
3.3.7.54 723 02Gyakorló ápolóazonos ágazat
3.3.8.54 723 03Gyakorló csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.9.54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusazonos ágazat
3.3.10.54 725 03Fizioterápiás asszisztensazonos ágazat
3.3.11.54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensazonos ágazat
3.3.12.54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensazonos ágazat
3.3.13.54 725 06Kardiológiai és angiológiai szakasszisztensazonos ágazat
3.3.14.54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensazonos ágazat
3.3.15.54 725 09Radiográfiai asszisztensazonos ágazat
3.3.16.54 726 03Ergoterapeutaazonos ágazat
3.3.17.54 726 04Gyógymasszőrazonos ágazat
3.3.18.55 723 01Ápolóazonos ágazat
3.3.19.55 723 02Csecsemő és gyermekápolóazonos ágazat
3.3.20.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusazonos ágazat
3.3.21.55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensazonos ágazat
3.3.22.55 725 21Szövettani szakasszisztensazonos ágazat
3.3.23.55 726 02Sportmasszőrazonos ágazat

4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11197–16Szakápolástani ismeretek
4.4.11198–12Mentésszervezési és oktatási feladatok

5.VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító száma  megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11197–16Szakápolástani ismeretekszóbeli
5.2.4.11198–12Mentésszervezési és oktatási feladatokgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani ismeretek követelménymodul témaköreiből összeállított feladatok megoldása mentéstechnikai eszközök alkalmazásával
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs és szimulációs feladatok megoldása, végrehajtása a sürgősségi betegellátás témaköréből
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6.ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1.Hatályos jogszabályban felsorolt tárgyi feltételekkel rendelkező esetkocsi, vagy az esetkocsi felszereléssel rendelkező szimulációs terem
6.2.Skilllek gyakorlására szolgáló mulageok, torzók (vénás beavatkozások, IO technika, légútbiztosítás)
6.3.Sürgősségi ellátás szimulációjára alkalmas teljes alakos szimulátorok, (újraélesztés, conicotomia, mellkasi detenzionálás, centralis véna punctio)
6.4.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktanterem/demonstrációs terem

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A mentőápoló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A mentőápoló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mentőápoló tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Mentőápoló tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Mentőápoló tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés