Our Blog

Mentőápoló tanfolyam

A 49. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 11
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentőápoló
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2.EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
2.3. Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló mentőgyakorlat, a foglalkoztató által hivatalos dokumentummal igazoltan
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3.PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Mentőápoló

3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosi, illetve mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, csapat tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.
A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
– a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során
– az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

   A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  55 720 01  Egészségügyi gyakorlatvezető  szakképesítés-ráépülés
 3.3.4.  54 720 01  Perioperatív asszisztens  azonos ágazat
 3.3.5.  54 720 02  Fogászati asszisztens  azonos ágazat
 3.3.6.  54 720 03  Gyógyszertári asszisztens  azonos ágazat
 3.3.7.  54 723 02  Gyakorló ápoló  azonos ágazat
 3.3.8.  54 723 03  Gyakorló csecsemő és gyermekápoló  azonos ágazat
 3.3.9.  54 725 02  Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus  azonos ágazat
 3.3.10.  54 725 03  Fizioterápiás asszisztens  azonos ágazat
 3.3.11.  54 725 04  Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens  azonos ágazat
 3.3.12.  54 725 05  Gyakorló szövettani asszisztens  azonos ágazat
 3.3.13.  54 723 01  Gyakorló mentőápoló  azonos ágazat
 3.3.14.  54 725 06  Kardiológiai és angiológiai asszisztens  azonos ágazat
 3.3.15.  54 725 07  Klinikai neurofiziológiai asszisztens  azonos ágazat
 3.3.16.  54 725 09  Radiográfiai asszisztens  azonos ágazat
 3.3.17.  54 726 03  Ergoterapeuta  azonos ágazat
 3.3.18.  54 726 04  Gyógymasszőr  azonos ágazat
 3.3.19.  55 723 01  Ápoló  azonos ágazat
 3.3.20.  55 723 17  Mentésirányító  azonos ágazat
 3.3.21.  55 723 02  Csecsemő és gyermekápoló  azonos ágazat
 3.3.22.  55 725 11  Klinikai fogászati higiénikus  azonos ágazat
 3.3.23.  55 725 18  Klinikai laboratóriumi szakasszisztens  azonos ágazat
 3.3.24.  55 725 21  Szövettani szakasszisztens  azonos ágazat
 3.3.25.  55 726 02  Sportmasszőr  azonos ágazat

4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11197–16 Szakápolástani ismeretek
4.4. 11198–12 Mentésszervezési és oktatási feladatok

5.VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma   megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11197–16 Szakápolástani ismeretek szóbeli
5.2.4. 11198–12 Mentésszervezési és oktatási feladatok gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani ismeretek követelménymodul témaköreiből összeállított feladatok megoldása mentéstechnikai eszközök alkalmazásával
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs és szimulációs feladatok megoldása, végrehajtása a sürgősségi betegellátás témaköréből
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6.ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1. Hatályos jogszabályban felsorolt tárgyi feltételekkel rendelkező esetkocsi, vagy az esetkocsi felszereléssel rendelkező szimulációs terem
6.2. Skilllek gyakorlására szolgáló mulageok, torzók (vénás beavatkozások, IO technika, légútbiztosítás)
6.3. Sürgősségi ellátás szimulációjára alkalmas teljes alakos szimulátorok, (újraélesztés, conicotomia, mellkasi detenzionálás, centralis véna punctio)
6.4. Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktanterem/demonstrációs terem

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

7.2.2 Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Mentőápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.

A mentőápoló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A mentőápoló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mentőápoló tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Mentőápoló tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Mentőápoló tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés