Our Blog

Az új évben is a korábbi évek sikeres képzését, a Mentőápoló szakképesítés-ráépülés OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot indít az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény. Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít.
A Mentőápoló szakképesítés-ráépülés képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható tudást szerezzen: a helyszín biztosításáról, a betegvizsgálatról. Sürgősségi esetekben mentési feladatokról.  Az ellátást az orvos vagy a mentőtiszt utasításai alapján végzi, jártassá válik a betegrögzítésben, szállításban, valamint a mentésszervezésben is. Előfordulhat, hogy katasztrófahelyzetek, tömegbalesetek mentési munkálatait is végeznie kell.
Mentőápoló szakképesítés-ráépülés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A047) alapján folytatott képzés azonosító száma: 55 723 11
Az Egészségügy szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
– Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló mentőgyakorlat, a foglalkoztató által hivatalos dokumentummal igazoltan
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 440 óra

Képzési Modulok listája:
– 11197-16 Szakápolástani ismeretek
– 11198-12 Mentésszervezési és oktatási feladatok
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Mentőápoló OKJ Képzés