Our Blog

Lovász tanfolyam

A 69. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Lovász
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6121 Szarvasmarha, ló, sertés, juhtartó és tenyésztő Lovász
3.1.3. Csikógondozó
3.1.4. Csikós
3.1.5. Istállómester
3.1.6. Lóápoló és gondozó
3.1.7. Lótartó és -tenyésztő
3.1.8. Lótenyésztő
3.1.9. Ménápoló
3.1.10. Ménesi kanca-gondozó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását. Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit. Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat. Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában és alapkiképzésében.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– kiválasztani a korcsoportoknak, használatnak, tenyészállatnak megfelelő takarmányokat, és összeállítani a takarmány adagokat,
– kialakítani az istálló és környezetének rendjét,
– gondoskodni az istálló higiéniai előírások betartásáról,
– megszervezni és végrehajtani a lovak mindennapi mozgatását és jártatását,
– előkészíteni, ellenőrizni és karbantartani a lovak mozgatásához kapcsolódó eszközöket és szerszámokat,
– karbantartani az istálló, a karámok és a szérűskert berendezéseit és a felszereléseit,
– segédkezni a ló egészségügyi ellátásában,
– felismerni a ló legjellemzőbb betegségeit, illetve a beteg és sérült állat gondozását az állatorvos utasításainak megfelelően elvégezni,
– elvégezni a kancák próbáltatását és közreműködni a termékenyítésben,
– felismerni a közeledő ellés jeleit, szakszerűen előkészülni az ellésre és segítséget nyújtani az ellésnél,
– felkészíteni a lovat bemutatókra, vizsgákra, bírálatokra, illetve aukciókra,
– előkészíteni a lovat futószáras, nyereg alatti, illetve fogatban történő használatra,
– a ló futószáras, nyereg alatti, illetve fogatban történő mozgatására, jártatására,
– végrehajtani a ló munka utáni ápolását, gondozását,
– munkavédelmi előírásokat betartani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 621 01 Lóápoló és gondozó részszakképesítés
3.3.4. 35 813 01 Belovagló szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 521 03 Patkolókovács szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 34 621 03 Állattartó szakmunkás azonos ágazat
3.3.7. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus azonos ágazat
3.3.8. 34 814 01 Családi gazdálkodó azonos ágazat
3.3.9. 34 621 01 Gazda azonos ágazat
3.3.10. 34 624 01 Halász, haltenyésztő azonos ágazat
3.3.11. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10951-16 Lógondozási feladatok
4.7. 11016-12 Lótenyésztési feladatok
4.8. 11017-12 Lovaglási feladatok I.
4.9. 10953-16 Fogathajtási feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10951-16 Lógondozási feladatok gyakorlati
5.2.4. 11016-12 Lótenyésztési feladatok írásbeli
5.2.5. 11017-12 Lovaglási feladatok I. gyakorlati
5.2.6. 10953-16 Fogathajtási feladatok gyakorlati
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Lógondozási és lótenyésztési feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: a vizsgázó a ló gondozásával és tenyésztésével összefüggő komplex feladatot hajt végre, mely a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Lógondozási feladatok” és „Lótenyésztési feladatok” szakmai modulok gyakorlati tevékenységeire épül.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Lovaglási és fogathajtási feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó lovaglási és fogathajtási komplex feladatot hajt végre, mely a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Lovaglási feladatok” és „Fogathajtási feladatok” szakmai modulok gyakorlati tevékenységeire épül.
A vizsgázó a feladat végrehajtása során minden esetben alapfokú díjlovaglási programot és alapfokú díjható programot is bemutat. A lóval szakszerűen bánik, a feladat végrehajtásához megfelelő szerszámzatot választ ki és használ.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Lógondozás és lótenyésztés elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: a szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Lógondozási feladatok” és „Lótenyésztési feladatok” szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Lovaglás és fogathajtás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: a szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Lovaglási feladatok” és „Fogathajtási feladatok” szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Zabroppantó
6.3. Traktor
6.4. Borona
6.5. Locsolóberendezés
6.6. Fűnyíró, fűkasza
6.7. Villanypásztor
6.8. Karám
6.9. Önitató rendszer
6.10. Poroltó
6.11. Lószállításhoz használt eszközök
6.12. Akadályok
6.13. Hajtókocsik, szekerek, stilkocsik, gumis kocsik
6.14. Almozás, takarítás kéziszerszámai
6.15. Védőfelszerelések
6.16. Lónyíró-gép
6.17. Ápolófelszerelés
6.18. Karbantartó eszközök
6.19. Lószerszám (hám)
6.20. Nyereg
6.21. Kantár
6.22. Futószár
6.23. Segédszárak
6.24. Ostor
6.25. Lábvédők
6.26. Kötőfék
6.27. Vezetőszár
6.28. Egyéni védőfelszerelés
6.29. Munkabiztonsági berendezések
6.30. Környezetvédelmi berendezések

Lovász tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés