Our Blog

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam

A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11
1.2. Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  3623  Anyaggazdálkodó, felvásárló  Logisztikai ügyintéző
 3.1.3.  Anyag logisztikus
 3.1.4.  Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
 3.1.5.  Beszerzési ügyintéző
 3.1.6.  Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző
 3.1.7.  Anyagbeszerzési előadó
 3.1.8.  4132  Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó  Szállítmányozási ügyintéző
 3.1.9.  Árufuvarozói ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában feladatokat ellátni,
– tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,
– kezelni a reklamációs eseteket,
– elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket,
– belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni,
– fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni,
– árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni,
– fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni,
– kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,
– döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet,
– a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket, valamint ügyviteli szoftvereket kezelni,
– különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,
– használni a munkájához szükséges internetes felületeket,
– idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és
– megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  51 345 06  Raktárvezető  részszakképesítés
 3.3.4  31 341 04  Raktáros  részszakképesítés
 3.3.5.  54 841 10  Jegyvizsgáló  azonos ágazat
 3.3.6  54 841 02  Közúti közlekedés üzemvitel ellátó  azonos ágazat
 3.3.7  54 841 03  Légi közlekedés üzemvitel ellátó  azonos ágazat
 3.3.8  54 841 09  Postai üzleti ügyintéző  azonos ágazat
 3.3.9.  54 841 06  Vasúti árufuvarozási ügyintéző  azonos ágazat
 3.3.10.  54 841 05  Vasútforgalmi szolgálattevő  azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10651-12  Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
 4.4.  10034-16  Logisztikai ügyintéző feladatai
 4.5.  10501-16  Szállítmányozási ügyintézői feladatok
 4.6.  10496-16  Közlekedés-szállítási alapok
 4.7.  11786-16  Raktárvezető feladatai
 4.8  10036-16  A raktáros feladatai
 4.9  10070-12  Munkahelyi kommunikáció
 4.10  11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.11  11499-12  Foglalkoztatás II.

A munkavédelmi követelmények az egyes szakmák követelménymoduljaiban szerepelnek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10651-12  Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek  írásbeli
 5.2.4.  10034-16  Logisztikai ügyintéző feladatai  írásbeli
 5.2.5.  10501-16  Szállítmányozási ügyintézői feladatok  gyakorlati, írásbeli
 5.2.6.  10496-16  Közlekedés-szállítási alapok  gyakorlati, írásbeli
 5.2.7.  11786-16  Raktárvezető feladatai  írásbeli
 5.2.8.  10036-16  A raktáros feladatai  írásbeli
 5.2.9.  10070-12  Munkahelyi kommunikáció  írásbeli
 5.2.10.  11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  írásbeli
 5.2.11.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, idegen nyelvű okmányokat tölt ki, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet. A megoldáshoz használhat internetes felületeket, díjszabásokat, elektronikus okmányokat.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított feladatokat old meg, teljesítési határidőt, dinamikus mozgást, önköltséget számol. Az útvonaltervezéshez, az úthasználati díj kiszámításához, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző és az e-freight rendszer alkalmazásához használhatja a szükséges internetes felületeket.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi követelményeit. A feladatok megoldásához alkalmazhat raktárkezelő és ügyviteli szoftvereket.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása.
Készletelemzési feladatok ABC analízis, illetve a készletmozgások figyelembevételével.
Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével.
Rendelésütemezési feladatok.
Lean elvek megjelenítése a folyamatokban.
Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP). Logisztikai döntések költségeinek értékelése.
Beszállítóminősítési, -értékelési rendszer szempontjai.
Minőség a logisztikában.
Közlekedési hálózatok, európai és belföldi főútvonalak.
Határátkelőhelyek, folyami és tengeri kikötők.
Külkereskedelmi ügylettípusok – export, import, reexport, bérmunka.
Közösségi és külkereskedelem.
Fizetési módok, eszközök.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai rendszer felépítése.
Lean elvek érvényesítése.
A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei.
A kiszolgálási színvonal és mérése.
A disztribúciós csatornák sajátosságai.
A rendelésfeldolgozás folyamata.
A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok.
A termelésirányítás rendszere.
A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei.
Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei.
Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja.
Szavatosság, jótállás és termékfelelősség.
Makrologisztika, optimális árutovábbítási mód meghatározása.
Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában.
Nemzetközi fuvarozási egyezmények.
Szállítmányozási, fuvarozási szerződések.
Szállítmányozói és fuvarozói felelősség.
Szállítmányozói és fuvarozói okmányok, bizonylatok.
Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük, infrastruktúrájuk.
Szállítmánybiztosítás, kárügyintézés.
Aktuális INCOTERMS szokványok.
Gazdasági integrációk.
Kereskedelempolitikai irányzatok, eszközök.
Árfolyampolitika.
Kereskedelmi szerződés.
Külkereskedelmi ügyletek.
Vámismeretek, vámeljárások.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, amelyből a felkészülési idő 25 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A raktározás szerepe az ellátási láncban.
A raktártechnológia összetevői.
Automatikus áruazonosítás és árukövetés.
Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői.
Tárolási módok és alkalmazási feltételeik.
Raktári anyagmozgatási feladatok és eszközeik.
A komissiózás folyamata és eszközrendszere.
A raktározás során használt mérőeszközök.
Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai és kezelésük.
A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei.
A lean menedzsment eszközrendszere.
Minőségbiztosítási szabványok.
A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei.
A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai.
Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai.
A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai lánc raktártípusai.
Raktári folyamatmodulok.
A raktártechnológia fogalma, összetevői.
A raktárirányítás informatikai rendszere.
Tárolási módok és jellemzőik.
FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek.
Az áruátvétel módszerei és szabályai.
A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai.
Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai.
Raktári anyagmozgató berendezések működtetése.
Mérőeszközök alkalmazásának szabályai.
A komissiózás folyamata és eszközrendszere.
Áruazonosító rendszerek értelmezése.
A veszélyes áru kezelése, tárolása.
Élelmiszerek kezelése, tárolása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://www.nive.hu című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakképesítés megszerzésének feltételei:
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés:
gyakorlati vizsga: A; B; C feladat teljesítése min. 51%
írásbeli vizsgafeladat teljesítése min. 51%
szóbeli vizsga: A;B;C feladat teljesítése min. 51%
Raktárvezető részszakképesítés:
gyakorlati vizsga: C feladat teljesítése min. 51%
szóbeli vizsga: B;C feladat teljesítése min. 51%
Raktáros részszakképesítés: gyakorlati vizsga:
C feladat teljesítés min. 51%
szóbeli vizsga: C feladat teljesítése min. 51%

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Telefon, fax
6.3. Számítógép internetcsatlakozással
6.4. Projektor
6.5. Szoftverek – irodai, raktári és ágazati alkalmazások
6.6. Térképek – közúti, vasúti, vízi útvonalakról, légifolyosókról
6.7. Számológép
6.8. Nyomtató, szkennelési funkcióval
6.9. Fénymásoló
6.10. Tarifakönyvek
6.11. Digitális és papíralapú menetrendek magyar és idegen nyelven
6.12. Digitális és papíralapú jogszabálygyűjtemény
6.13. Digitális és papíralapú fuvarozási szabályzatok magyar és idegen nyelven
6.14. Digitális és papíralapú okmányminták magyar és idegen nyelven
6.15. Raktári árumozgások nyilvántartási dokumentumai

7. EGYEBEK

A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés