Our Blog

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam

A 42. sorszámú Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5113 Bolti eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
3.1.3. Gyógynövény eladó
3.1.4. Zöldség-, gyümölcs eladó
3.1.5. ABC-eladó
3.1.6. Áruházi eladó
3.1.7. Eladó, fűszerüzlet
3.1.8. Eladó, szupermarket
3.1.9. Élelmiszer eladó
3.1.10. Élelmiszerbolti eladó

33.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Segíteni az árubeszerzést
– Átvenni az árut
– Készletezési, raktározási feladatokat végezni
– Értékesítési tevékenységet végezni
– Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 341 01 Eladó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
4.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
4.5. 10028-12 Az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények forgalmazása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése gyakorlati
5.2.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása szóbeli
5.2.5. 10028-12 Az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények forgalmazása gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása, magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése
A vizsgafeladat ismertetése: Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becsomagolja, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok
Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége
Az áruforgalmi feladatokhoz kapcsolódó élelmiszerbiztonsági és minőségügyieladói feladatok
A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok
Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok
Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok
A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok
A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok
Az eladó foglalkoztatásával kapcsolatos lehetőségek
Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok
A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Állványok
6.3. Árazógép
6.4. Árutároló rekeszek
6.5. Árutisztító eszközök
6.6. Bevásárlókocsi, kosár
6.7. Dobogók, piramisok
6.8. Faxkészülék
6.9. Fiókok
6.10. Fóliahegesztő gép
6.11. Fóliacsomagoló gép
6.12. Formanyomtatványok
6.13. Hidraulikus emelő
6.14. Hőmérő
6.15. Húsdaráló
6.16. Húsvilla
6.17. Hűtőberendezések
6.18. Hűtőpultok, kamrák
6.19. Irodaszékek
6.20. Nyomtatványok
6.21. Kenyérvágó gép
6.22. Kések
6.23. Létra
6.24. Molnárkocsi
6.25. Mérlegek
6.26. Ollók
6.27. Pénzvizsgáló készülék
6.28. Pénztárgép, kártyaleolvasó
6.29. Polcrendszerek
6.30. Pos terminal
6.31. Pultok
6.32. Speciális kések
6.33. Süteményfogó csipesz
6.34. Szállítókocsi
6.35. Számológép
6.36. Szelektív hulladékgyűjtő
6.37. Szeletelőgép
6.38. Takarítóeszközök
6.39. Tálcák, tálak
6.40. Telefon
6.41. Vágódeszka
6.42. Világítási eszközök
6.43. Vitrinek

Az élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés