Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!

Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése Tanfolyam képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja:  Minden állampolgár köteles a tőle várható segítséget nyújtani a megsérült, vagy olyan személynek, akinek élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. Ez nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is. A képzés szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevő képes legyen a közúti közlekedésben esetlegesen előforduló egészségügyi “vészhelyzeteket” felismerni, szakszerű segítséget hívni,  és az illetékesség határait betartva ellátni az arra rászorulót.

A Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése Tanfolyam Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D021) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség: általános iskola befejezett 8. osztálya
Szakmai végzettség: nem szükséges
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése Tanfolyam tananyagegysége:

Elsősegélynyújtási készségek kialakítása, fejlesztése

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
a képzési óraszámok 80%-án történő részvétel
– a képzés végén a záró feladatlapok minimum 51%-os teljesítése.

A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése Tanfolyam