Our Blog

Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D021
1.3. A képzési program célja: Minden állampolgár köteles a tőle várható segítséget nyújtani a megsérült, vagy olyan személynek, akinek élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van.
Ez nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is. A képzés szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevő képes legyen a közúti közlekedésben esetlegesen előforduló egészségügyi “vészhelyzeteket”felismerni, szakszerű segítséget hívni,  és az illetékesség határait betartva ellátni az arra rászorulót.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
A képzésben résztvevő képessé válik:
– az elsősegély-nyújtási tevékenység szükségességét jelző szituáció felismerésére
– a szükséges beavatkozások kiválasztására, azok helyes sorrendjének megállapítására
– a szükséges beavatkozások elvégzésére a szakmai illetékesség határain belül
– szakszerű segélyhívásra
– a használatos szakkifejezések helyes értelmezésére, használatára
– az elsősegélyre szoruló ember sajátos kommunikációs jelzéseinek, kommunikációs problémáinak adekvát értelmezésére
– az ellátás során a szükséges magatartásforma kiválasztására, a segítő kapcsolat kialakítására.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: általános iskola befejezett 8. osztálya
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: nem szükséges

4. TANANYAGEGYSÉG
Elsősegély-nyújtási készségek kialakítása, fejlesztése

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
a képzési óraszámok 80%-án történő részvétel
– a képzés végén a záró feladatlapok minimum 51%-os teljesítése.

A Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Közúti közlekedésben résztvevők elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése tanfolyam