Our Blog

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam

A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09
1.2. Szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma, FEOR megnevezése, A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7521 Vezeték-és csőhálózat-szerelő Csőfűtőtest szerelő
3.1.3. Csőszerelő
3.1.4. Csővezeték-építő
3.1.5. Csővezeték-kitűző
3.1.6. Csővezeték-szerelő
3.1.7. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
3.1.8. Fűtés-, víz- és szennyvíz-szerelő
3.1.9. Fűtésszerelő
3.1.10. Gáz- és olajvezeték karbantartó
3.1.11. Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-szerelő
3.1.12. Gázvezeték építő
3.1.13. Gázvezeték- és -készülék-szerelő
3.1.14. Gázvezeték szerelő
3.1.15. Gázszerelő
3.1.16. Hálózati gázszerelő
3.1.17. Karbantartó, csőszerelő
3.1.18. Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
3.1.19. Nyomócsővezeték-építő
3.1.20. Víz- és gázvezeték szerelő
3.1.21. Víz-gáz és központi fűtésszerelő
3.1.22. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő feladata:
Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést beszerel.
A szakképesítés rendelkező képes:
– biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
– kiépíteni a csőhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit
– felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni
– munkájával kapcsolatos adminisztráció tevékenységet végezni
– tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
– szerelési vázlatot készíteni
– költségbecslést készíteni
– kapcsolatot tartani az ügyfelekkel
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 582 01 Csőhálózat-szerelő részszakképesítés
3.3.4. 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 582 02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
4.5. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
4.6. 10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok
4.7. 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés gyakorlati
5.2.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret írásbeli
5.2.5. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.6. 10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat
A) A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Előkészíti a szerelési feladatot
Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget
Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat
Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket
Tartószerkezet et készít, alkalmaz, rögzít
Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszerelő feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Központifűtés gázkészülék berendezési-tárgy szerelési feladatok elvégzése
Csatlakozási helyeket, kiállásokat épít ki
Vezeték kiépítését végzi, felszerel
Rögzíti és szigeteli a vezetékeket
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-, gázvezeték és rendszerszerelő feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi fűtési rendszerek működésének, üzemeltetésének ismertetése
Hőtermelő berendezések, készülékek, működésének, üzemeltetésének ismertetése
Központifűtés és gázhálózat dokumentáció értelmezése, a munkafolyamatok megtervezése
Szerelési vázlat készítése, ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek
6.4. Darabolószerszámok (kézi, gépi)
6.5. Mérő- és jelölőeszközök
6.6. Hajlítószerszámok
6.7. Védőeszközök és felszerelések
6.8. Hegesztőfelszerelések
6.9. Létrák, állványok
6.10. Szállítóeszközök
6.11. Nyomáspróba-berendezések
6.12. Rögzítő és befogó berendezések
6.13. Kompresszor
6.14. Szivattyú
6.15. Számítógépek
6.16. Villamos kéziszerszámok
6.17. Nyomáspróba készlet
6.18. Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.19. Fémmegmunkáló kisgépek
6.20. Képlékeny alakítás kéziszerszámai, eszközei
6.21. Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.22. Anyagmozgatás gépei, eszközei
6.23. Szerelési kéziszerszámok, kisgépek

A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés