Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Közfoglalkoztatás szervező szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Közfoglalkoztatás szervező szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz az adott közfoglalkoztató közfoglalkoztatási feladatainak szervezésében, megvalósításában részt venni. Képes közfoglalkoztatási terv, pályázat összeállítására, közfoglalkoztatottak számára a munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatások megszervezésére, szükség esetén alapvető elsősegély nyújtási feladatok ellátására. Képes  végezni a közfoglakoztatás munkaügyi adminisztratív és munkaszervezési feladatait, az ehhez szükséges informatikai eszközök kezelését, használatát. Jogszabályban nevesített intézmény munkatársaként képes a FOKA adatbázis kezelésére. Képes a közfoglalkoztatottak körében mintegy mentori feladatot is ellátva, segítséget nyújtani egyéni problémáik megoldásához, vagy a megfelelő intézményhez, tanácsadóhoz irányítani a segítségre szorulókat.
A betölthető munkakörök: 4. Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 4134 Humánpolitikai adminisztrátor Közfoglalkoztatás-szervező
A Közfoglalkoztatás szervező képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B040) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma:  SzPk-00087-16-16 4 04 3 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: gimnáziumi érettségi végzettség
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 45%-elmélet, 55%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 160 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Közfoglalkoztatás szervező Tanfolyam