Our Blog

Kosárfonó tanfolyam

A 7. sorszámú Kosárfonó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 215 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Kosárfonó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3719
7419
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású Egyéb kézműipari foglalkozású Csipkekészítő
3.1.3. Faműves, fajátékkészítő
3.1.4. Fazekas
3.1.5. Gyékény, szalma–, és csuhétárgykészítő
3.1.6. Kézi és gépi hímző
3.1.7. Kosárfonó, fonottbútor készítő
3.1.8. Szőnyegszövő
3.1.9. Takács
3.1.10. Nemezkészítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kosárfonás a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi népi kézműves hagyományainak, anyagi– és tárgyi kultúrájának (technika, technológia, formakincs) táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén a mai, korszerű környezet– és lakáskultúrában alkalmazható használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak készítése. Az ökológiailag jellemző alapanyagok ismerete és használata. Széleskörű szakmatörténeti, anyagismereti, technikai, technológiai módszerek alkalmazása. Tárgyalakítás a fűz és az egyéb fonható szálas anyagok, néprajzi értékek felhasználásával és a hagyomány ápolásával.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
− a kosárfonás mesterség területén a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi hagyományos népi kézművesség, forma–, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy– és környezetkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyak létrehozására
− hagyományos alapanyagok használatára, különböző fonástechnikák alkalmazására
− betartani a kosárfonás műhelymunkájának szabályait, munka– és balesetvédelmi előírásait
− a kosárfonás anyag– és eszközszükségletének meghatározására, valamint szakszerű alkalmazására
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmai irány) szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10681–12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
4.4. 10690–12 Kosárfonás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az 5.3.1. pontban a szakmairánynak megfelelő vizsgaremek elkészítése
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10681–12 Népi kézműves vállalkozás működtetése szóbeli
5.2.4. 10690–12 Kosárfonás gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %–osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kiállítás keretében a vizsgaremekek, az azokhoz kapcsolódó szakmai dokumentációk (tervek, látványrajzok, vetületi rajzok), néprajzi vonatkozású ismeretek bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A kosárfonás technikáival bemutatható szakmai feladatok elvégzése. Műhely körülmények között meghatározott technológiai folyamat elvégzése. Kosáralj készítés, oldalkarók behelyezése, lábazat kialakítása, oldalfonás, különböző gyűrűfonás, szegés, fülezés
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tételsor alapján a népi kézműves vállalkozás működtetéséhez és a kosárfonáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A népi kézműves tevékenység végzésének szervezési, működtetési, elméleti ismereteinek bemutatása, valamint a kosárfonás szakmatörténeti, anyagismereti, technológiai, néprajzi és munkavédelmi ismeretei
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgaremek szakmai leírása
Vizsgaremekeinek kiállítás keretei közötti bemutatása és a vizsgaremek szakmai dokumentációjának, szakmai rajzoknak, leírásoknak, néprajzi vonatkozások bemutatása. A vizsgaremek kollekciónak legalább 5 tárgyból kell állnia, melynek tartalmaznia kell a következőket: 1 db bevásárló kosár, 1 db kínáló kosár, 1 db gazdasági kosár, 1 db szögletes tálcakosár, 1 db demizson. A vizsgaremek tárgyai alkothatnak egy egységes kollekciót vagy a szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan bemutató tárgycsoportot.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Projektor
6.4. Irodaszerek
6.5. Nyomtató
6.6. Telefon
6.7. Internet hozzáférés
6.8. Irodabútor
6.9. Fényképezőgép, digitális fényképezőgép
6.10. Dokumentációkezelő és archiváló eszközök
6.11. Egyéni védőeszközök
Kosárfonó műhely
6.12. Fonópad, bak, deszka
6.13. Metszőolló
6.14. Szúróár
6.15. Verővas
6.16. Kés
6.17. Mérőeszközök
6.18. Kézi fúró
6.19. Fúrógép
6.20. Harapófogó
6.21. Kombinált fogó
6.22. Csípőfogó
6.23. Hasító
6.24. Kézi gyalu
6.25. Kalapács
6.26. Tároló (alapanyag méret szerinti tárolására)
6.27. Készáru tároló
6.28. Mintagyűjtemény, méretkatalógus
6.29. Munkakötény
6.30. Áztatókád (140 cm x 55 cm x 40 cm)

7. EGYEBEK

7.1. Vizsgabizottságban való részvételre jelölt szakmai szervezet:
Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ)

A Kosárfonó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kosárfonó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kosárfonó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Kosárfonó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Kosárfonó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés