Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Környezeti fenntarthatósági ismeretek képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Környezeti fenntarthatósági ismeretek képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja: Képes legyen a környezettudatosságra, környezetvédelmi alapismeretek elsajátítására, globális környezeti gazdaságosság megértésére, fenntarthatóság alapelveinek megismerésére, veszélyes hulladék és kezelésük általános szabályainak alkalmazására globális problémák kialakulásának, okainak feltárására, megújuló energiaforrások ismeretére.

Környezeti fenntarthatósági ismeretek képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D005) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
  • Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges

Környezeti fenntarthatósági ismeretek tanfolyam tananyagegységei:
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

A képzés óraszáma: 6 óra
A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Környezeti fenntarthatósági ismeretek Tanfolyam