Our Blog

Környezeti fenntarthatósági ismeretek Tanfolyam Programja

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Környezeti, fenntarthatósági ismeretek
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D005

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Környezettudatosság
2.2. Környezetvédelmi alapismeretek
2.3. Globális környezeti gazdaságosság, fenntarthatóság alapelvei
2.4. Veszélyes hulladék és kezelésük általános szabályai
2.5. Globális problémák kialakulásának okai, megújuló energiaforrások
2.6. Megbízhatóság, önállóság, felelősségtudat, szabálykövetés, döntésképesség, önfejlesztés.

2.7. Empátia, meggyőző készség, visszacsatolási készség, irányíthatóság, irányítási készség.
2.8. Gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, logikus gondolkodás.
2.9. Információgyűjtés, analitikus gondolkodás, ismeretek helyén való alkalmazása.
2.10. Jó megoldások alkalmazása, felelős döntéshozatal, innovatívan gondolkodás.
2.11. Szervezőkészség, fejlődőképesség, minőségorientáltság, kreativitás, precizitás, gondosság.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: nem szükséges

4. TANANYAGEGYSÉG
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Környezeti fenntarthatósági ismeretek tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Környezeti fenntarthatósági ismeretek tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Környezeti fenntarthatósági ismeretek tanfolyam