Our Blog

0

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06
1.2. Szakképesítés megnevezése: Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Nyomdaipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;  2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  7233  Könyvkötő  Kézi könyvkötő
 3.1.3.  Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő)
 3.1.4.  Gépi könyvkötő
 3.1.5.  Hajtogatógép-kezelő (nyomdai)
 3.1.6.  Könyvfóliázó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó feladata, hogy nyomtatott ívekből készterméket állít elő – a munkatáska leírása alapján – a megrendelő igényei szerint.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– munkafolyamatot előkészíteni
– a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépek műszaki állapotát
– betartani a munkavédelmi, technológiai és érintésvédelmi szabályokat
– ellenőrizni a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, festékszáradás stb.)
– kiszámítani és ellenőrizni a szükséges anyagok mennyiségét
– alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit
– szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat
– üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat
– a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni
– üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni
– fényképet, plakátot kasírozni
– díszdobozokat készíteni
– beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, berendezéseket
– elvégezni a szükséges szabályozási feladatokat
– laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni
– folyamatosan ellenőrizni a minőséget
– betartani a tűzvédelmi ergonómiai előírásokat
– betartani a minőségbiztosítási előírásokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  21 543 03  Kézi könyvkötő  részszakképesítés
 3.3.4.  54 213 06  Kiadványszerkesztő technikus  azonos ágazat
 3.3.5.  54 213 07  Nyomdaipari technikus  azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10236-12  Gyártáselőkészítés, minőségügy
 4.4.  10237-12  Kézi könyvkötés
 4.5.  10238-12  Munkajog, munkabiztonság
 4.6.  10239-12  Nagyüzemi könyvgyártás
 4.7.  10240-12  Nagyüzemi könyvgyártás gépei
 4.8.  10241-12  Nyomtatványfeldolgozás
 4.9.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.11.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10236-12  Gyártáselőkészítés, minőségügy  szóbeli
 5.2.4.  10237-12  Kézi könyvkötés  gyakorlati, szóbeli
 5.2.5.  10238-12  Munkajog, munkabiztonság  szóbeli
 5.2.6.  10239-12  Nagyüzemi könyvgyártás  gyakorlati, szóbeli
 5.2.7.  10240-12  Nagyüzemi könyvgyártás gépei  gyakorlati, szóbeli
 5.2.8.  10241-12  Nyomtatványfeldolgozás  gyakorlati, szóbeli
 5.2.9.  11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli
 5.2.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 5.2.11.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Könyvkötés, könyvkötészeti műveletek
A vizsgafeladat ismertetése: Könyvtest készítése cérnafűzéssel, könyvtest-kikészítés, hamis betáblázás, díszítés
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Nyomtatványfeldolgozó-gépek beállítása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy bonyolultabb vagy két egyszerűbb nyomtatványfeldolgozó- vagy könyvgyártó gép beállítása, üzemeltetése és karbantartása meghatározott paraméterek alapján
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kötészeti anyagok, technológiák
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított feladatsor a következő témaköröket tartalmazza:
Kötési módok és alkalmazási területük
Kötészeti anyagok, segédanyagok, ragasztók tulajdonságai
Könyv és folyóirat kikészítési módok
Kötészeti anyagvizsgálatok
Gyártási folyamatok
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Anyagtároló eszközök
 6.3.  Mérőeszközök
 6.4.  Kéziszerszámok
 6.5.  Könyvkötő berendezések
 6.6.  Nyomóformák
 6.7.  Kimetsző szerszámok
 6.8.  Irodai kötésekhez alkalmazott gépek
 6.9.  Papírfeldolgozó gépek
 6.10.  Könyvtest készítő gépek
 6.11.  Könyvtáblakészítő gépek
 6.12.  Számítógép, jogtiszta szoftverek
 6.13.  Postscript színes nyomtató
 6.14.  Egyenes vágógép
 6.15.  Aranyozó gép
 6.16.  Présgépek
 6.17.  Hajtogató gép
 6.18.  Cérnafűző gép
 6.19.  Könyvkikészítő gépsor
 6.20.  Folyóirat készítő gépsor
 6.21.  Ragasztókötő gépsor
 6.22.  Körvágógép
 6.23.  Dobozgyártó gépsor
 6.24.  Csomagológép
 6.25.  Pántológép
 6.26.  Kézi vagy elektromos villástargonca

A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés