Our Blog

Konfliktus kezelő és kommunikációs tréning

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Konfliktus kezelő és kommunikációs tréning
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D017
1.3. A képzési program célja: a képzésben résztvevők kezelni tudják a felmerülő konfliktusokat, valamint az, hogy kiemelkedő szinten és módon legyenek képesek kommunikálni.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
A képzés során a résztvevők gyakorlati feladatokon, konkrét szituációk begyakorlásán keresztül fejlesztik stressz-és konfliktuskezelési képességeiket. A képzés során a résztvevők megtapasztalják saját stressz kezelési és konfliktus feloldási stílusukat. A képzés során a résztvevők elsajátítják a tudatos kommunikáció eszközeit. Fejlesztik kifejezőkészségüket, a meghallgatás képességét. Megismerik a non-verbális kommunikáció jelzéseit, és képessé válnak azok értelmezésére. Fejlesztik a kommunikációs készségeiket a feszültséggel teli helyzetekben. Tudatosítják magukban a kommunikáció minőségének fontosságát, mint az eredményesség egyik zálogát, ennek érdekében fejlesztik kommunikációs stílusukat.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: betöltött tankötelezettség
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: nem szükséges

4. TANANYAGEGYSÉG
– Stresszkezelés és konfliktusfeloldás
– A kommunikáció alapjai

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
a képzési óraszámok 80%-án történő részvétel
– a képzés végén a záró feladatlapok minimum 51%-os teljesítése.

A Konfliktus kezelő és kommunikációs tréningre való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Konfliktus kezelő és kommunikációs tréninggel kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Konfliktus kezelő és kommunikációs tréning