Our Blog

Kőműves és hidegburkoló tanfolyam

A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440


2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Kőműves és hidegburkoló tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7511 Kőműves Betonozó
3.1.3. Díszítő kőműves
3.1.4. Építményvakoló kőműves
3.1.5. Épületfalazó kőműves
3.1.6. Falazó kőműves
3.1.7. Karbantartó kőműves
3.1.8. Kéményépítő kőműves
3.1.9. Vakoló kőműves
3.1.10. Födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező
3.1.11. Gépi vakoló
3.1.12. Klinkertégla lerakó
3.1.13. 7534 Burkoló Díszítő mozaikos
3.1.14. Díszítőmozaik-burkoló
3.1.15. Járdakövező
3.1.16. Járdaszegély kövező
3.1.17. Kőlapburkoló
3.1.18. Térburkoló
3.1.19. Hidegfal- és padlóburkoló
3.1.20. Hidegburkoló
3.1.21. Homlokzatburkoló
3.1.22. Járólapozó
3.1.23. Burkoló kőműves
3.1.24. Díszburkoló
3.1.25. Épületburkoló
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
– betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
– kézi és gépi vakolási munkát végezni
– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani
– beton és vasbeton szerkezetet készíteni
– elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását
– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani
– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni
– egyszerű felületek esetén burkolati tervet készíteni hidegburkoláshoz
– lépcsőburkolatot készíteni
– pillér-, oszlopburkolatot készíteni
– medenceburkolatot készíteni
– erkély, terasz burkolatot készíteni
– lábazat-, és homlokzatburkolatot készíteni
– térburkolatot készíteni
– műveleti sorrend szerint elhelyezni a nyílászárót
– bontási, átalakítási munkát végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 35 582 05 Műemléki helyreállító szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 10275-12 Falazás, vakolás
4.5. 10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek
4.6. 10277-12 Szigetelések
4.7. 10276-12 Hidegburkolási feladatok
4.8. 10278-12 Vegyes kőműves feladatok
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 10275-12 Falazás, vakolás írásbeli
5.2.5. 10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek írásbeli
5.2.6. 10277-12 Szigetelések írásbeli
5.2.7. 10276-12 Hidegburkolási feladatok írásbeli
5.2.8. 10278-12 Vegyes kőműves feladatok írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási és hidegburkolási munkák
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott anyagú, elrendezésű, adott méretű falszerkezet helyének kitűzése, nedvesség elleni vízszintes szigetelése, falszerkezet felfalazása 5 sor magasságig, falnyílás kialakítása
Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alap vakolt felület simítóvakolása
Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése
Adott, előkészített egyszerű felületen hidegburkolat készítése fugázás nélkül
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2.. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú kőműves és hidegburkoló munka mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenységet követően, a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra.
A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt a vizsgázó egyéni munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mérőeszközök
6.3. Jelölőeszközök
6.4. Kéziszerszámok
6.5. Szerelő- és bontószerszámok
6.6. Kőműves kéziszerszámok
6.7. Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök
6.8. Elektromos kisgépek
6.9. Vakológép, betonkeverő gép
6.10. Talajmunkák kéziszerszámai
6.11. Kitűző eszközök, szintező műszerek
6.12. Állványok
6.13. Kézi és gépi döngölők, tömörítők
6.14. Egyéni védőfelszerelés
6.15. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.16. Szigetelés eszközei, gépei
6.17. Faipari gépek, eszközök
6.18. Faipari kéziszerszámok

A Kőműves és hidegburkoló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kőműves és hidegburkoló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kőműves és hidegburkoló tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Kőműves és hidegburkoló tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Kőműves és hidegburkoló tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés