Our Blog

Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. A Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesített munkatárs jó gondozó, – nevelő ,derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A kisgyermekgondozó feladata továbbá, hogy szülőkkel állandó kapcsolatot tartson, kompetenciájukat erősítse, rendszeresen beszámoljon a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó
A Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő- bölcsődében, Bölcsődei szaktanácsadó, Kisgyermeknevelő- családi napköziben, Családi napközi koordinátor, Házi gyermekfelügyelő, Kisgyermeknevelő – családok átmeneti otthona, Gyermekek átmeneti otthona, Gyermekotthoni kisgyermeknevelő 0-3 éves korosztály ellátására
Kisgyermekgondozó, – nevelő szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A042) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 761 02
A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1560 óra

Képzési Modulok listája:

 • 10525-12  A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12  Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10522-12  Gyermekellátási alapfeladatok
 • 10528-12  Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
 • 10529-12  A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • 10530-12  A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
 • 11498-12  Foglalkoztatás I .(érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12  Foglalkoztatás II.
 • 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
 • Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
 • A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.
 • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
 • Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Kisgyermekgondozó, – nevelő OKJ Képzés