Our Blog

Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00152-16-06 3 07 2 /1
Szakmai programkövetelmény érvényessége: 2016-12-15
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma
modul megnevezése
SzPk-00152-16-06 3 07 2 /1 /M-01 Megújuló energetikai,szerelési alapismeretek
SzPk-00152-16-06 3 07 2 /1 /M-02 Szolár telepítési,szerelési ismeretek
SzPk-00152-16-06 3 07 2 /1 /M-03 Szolár rendszerek felügyelete, karbantartása

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
6 – Elektrotechnika-elektronika
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő; 34 522 04 Villanyszerelő;
Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő szükséges, éspedig: Egy év épületgépészeti- villamossági, vagy elektromos gép- és készülékszerelő területen.
Egyéb feltételek nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szakmai végzettséggel rendelkező szakember az 50 kW. alatti szolár villamos erőművek telepítését és karbantartását végzi úgy, hogy azok, a lehető legnagyobb teljesítményt és működésbiztonságot biztosítsák. A telepítés előkészítése során megtervezi, illetve kiválasztja – a szükséges teljesítmény figyelembe vételével – a fotovoltaikus rendszer kialakításhoz szükséges elemeit, előkészíti az engedélyeztetési eljárást. Kiválasztja a telepítési helyet, meghatározza a telepítendő rendszer tájolását.
Gondoskodik a szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről. Elvégzi a tartószerkezetek elhelyezését és rögzítését. Szakszerűen elhelyezi a napelem modulokat, azokat rögzíti és összekapcsolja. Elvégzi a vezérlő elemek, inverterek, kapcsolódobozok, mérő egységek, illetve egyéb kiegészítő egységek rendszerbe illesztését. Napelemes rendszereket telepít sziget és hálózatra visszatápláló üzemmódban, a munka és vagyonvédelmi előírások figyelembe vételével. Elvégzi a napenergiával működő villamos erőmű átadását a hálózatba kapcsoláshoz. Felügyeli a villamos erőművet, rendszeres karbantartással hozzájárul az előírt teljesítményhozamok garanciális biztosításához.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 96 144
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A napenergia hasznosítás Magyarországon szakember ellátottság tekintetében, különösen a szakképzett munkaerő szintjén igen előnytelen helyzetű. Pár százra tehető azok száma, akik az egyre növekvő lakossági, gazdasági, intézményi igényeket szakszerűen és felelősségteljesen el tudják látni. A következő évek egyik kiemelt munkaerő piaci igénye lesz olyan szakemberek biztosítása, akik a telepítés és karbantartás feladatait megfelelő minőségben el tudják látni. A szakmai programkövetelmény javaslat ezen szakemberek számának növelését kívánja elősegíteni.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma: SzPk-00152-16-06 3 07 2 /1 /M-01
A programkövetelmény modulmegnevezése: Megújuló energetikai,szerelési alapismeretek
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 36
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a fotovoltaikus elektromos áramtermelés lényegét, fontosságát és módozatait. El tudja helyezni a napenergia hasznosítást a megújuló energiák rendszerében. Ismeri a szilícium
kristályos napelemes modulok felépítését, működési elvét.
Képes megfogalmazni a napenergia hasznosítás lényegét, előnyeit amegrendelők részére.
Képes a megrendelt teljesítménynek legmegfelelőbb napelem és a napelemes rendszeregységek kiválasztására, átvételére és ellenőrzésére.
Magatartása tükrözi azt a felelősséget, amelyet a megújuló energiák elterjesztésének fontossága megkövetel.
Érzékeny a környezetvédelmi problémák iránt, hajlandó részt venni a szolár technológia népszerűsítésében.
Felelősséget érez a környezettudatosság formálásában.
Ismeri a teljesítmény,a hatásfok és a szükséges felület számítását az amorf, a mono- és polikristályos napelem modulok esetében. Ismeri a napelem modulok elhelyezési lehetőségeit az  épületre,helyes tájolásának fontosságát és követelményeit.
Képes a napenergia telepítési helyének szakszerű kiválasztására és kijelölésére, telepítési vázlatterv készítésére.Képes a napenergia teljesítmény mutatóihoz hozzárendelni a leghatékonyabb feltételeket biztosító rendszerelemeket.
Érzékeny és nyitott az új technológiai, műszaki megoldásokra. Nyitott az új ismeretekre, új megoldások keresésére.
Elkötelezettséget mutat a hatékonyság növeléséhez szükséges ismeretek megszerzésére.
Önállóan tesz javaslatot a megrendelőnek a számára megfelelő napelemek kiválasztására.
Ismeri a napenergia hasznosítás teljesítmény mutatóit befolyásoló tényezőket, a nyerhető elektromos áram alapvető műszaki jellemzőit (feszültség, áramerősség, teljesítmény).
Ki tudja választani a telepítés szempontjából legmegfelelőbb rögzítési technológiát, s meghatározza az ehhez szükséges elemeket és eszközöket.
Magára nézve is kötelezőnek tartja a biztonságos megoldások kialakítását. Nyitott az új ismeretekre, új megoldásokra.
A telepítési vázlat-terv önálló készítését követően konzultál a megrendelővel.
Érti a tartószerkezetek, a rögzítő elemek szerepét, feladatát és különböző alkalmazási lehetőségeit.
Ismeri a csatlakozó elemek, a vezérlő és kiegészítő egységek szerepét, feladatát.
Célszerűen képes kiválasztani a vezérlő és kiegészítő egységeket, valamint a csatlakozó elemeket. Kezelni tudja a technológiában használatos mérőeszközöket.
A technológiában használatos mérőeszközöket magabiztosan és megbízhatóan használja.
Felelősséget érez az ország energetikai helyzetének javításáért.
Ismeri a technológiában használatos mérőeszközök fajtáit, azok kezelését. Ismeri a szolár erőművek telepítésének jogi előírásait, valamint a telepítéshez szükséges műszaki és egyéb dokumentációkat.
Képes a szolár kiserőművek igénybejelentési, engedélyeztetési eljárásához szükséges dokumentáció elkészítésére.
Törekszik a megrendelő érdekeinek figyelembe vételére.
A kiválasztásnál követi a műszaki és biztonsági előírásokat

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma: SzPk-00152-16-06 3 07 2 /1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése: Szolár telepítési,szerelési ismeretek
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 48 72
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a kis teljesítményű (50 Kw alatti) szolár rendszerek telepítésének technológiai folyamatának a lépéseit.
Kivitelezési tervet készít, meghatározza a telepítéshez szükséges anyagokat, erőforrásokat.
Nyitott és érzékeny a napenergia hasznosítás újszerű megoldásaira.
Felelősséget vállal a kivitelezési terv szakszerűségéért.
Ismeri a telepítési helyszín előkészítésének fontosságát és szabályait.
Képes a telepítési helyszín szakszerű előkészítésére, a rendelkezésre álló telepítési lehetőségek közül a legmegfelelőbb kiválasztására. Képes napelemeket telepíteni ferde tetőre, lapos tetőre,
függőleges felületre, szabad földre.
Az előkészítés során elfogadja a szakmaetikai elveket.
A kiválasztás során saját munkájáért felelősséget vállal.
Ismeri a telepítési lehetőségeket a külső körülmények figyelembe vételével (várható szél és hóterhelés, növekvő fa, közelben lévő termelőüzem bővítése, stb.).
Képes a telepítési lehetőséghez legmegfelelőbb tartószerkezet kiválasztására és rögzítésére.
Nyitott a külső körülmények alapos áttanulmányozására, a lehetséges tényezők teljes körű feltárására.
A telepítési technológia megvalósításáért felelősséget vállal.
Rendelkezik a különböző tartószerkezetek alkalmazási lehetőségeinek az ismeretével.
Képes a teljesítmény igényeknek legmegfelelőbb napelem modulok műszaki ellenőrzésére, átvételére, a tartószerkezetre történő biztonságos rögzítésére.
Tetőre szerelésnél szem előtt tartja, hogy minél kevesebbet kelljen a tetőhéjazáshoz hozzányúlni.
Felelősséget vállal a rögzítés során a tetőszerkezet funkcionális megóvásáért.
Felelősséget vállal a rögzítés során a tetőszerkezet funkcionális megóvásáért.
Ismeri napelem modulok kapcsolódási lehetőségeit.
Képes a szükséges stringek méretezésére és kialakítására.
Elkötelezettséget mutat a precíz kivitelezés iránt.
A kiválasztás és a rögzítés szakszerű elvégzésével felelősséget vállal arra, hogy a napelemek garanciális időtartama (25 év) alatt tökéletes működési biztonságot nyújtsanak.
Ismeri a stringek (összekapcsolt napelem modul sorok) kialakításának célját és lehetőségeit.
Képes a napelem modulok kábelrendszerének soros vagy párhuzamos összekapcsolására.
Érzékeny és nyitott az új technológiai, műszaki megoldásokra.
A méretezést és a technológia megválasztását önállóan végzi a biztonsági követelmények betartásával.
Ismeri a csatlakozó elemek, gyűjtő és elosztó dobozok feladatát, fajtáit és kiválasztásuk szempontjait.
Képes a megfelelő teljesítményű és típusú inverter kiválasztására, az optimális felállítási hely meghatározására és rendszerbe illesztésére.
Figyelembe veszi a legújabb fejlesztések eredményeit.
A csatlakozó elemek kiválasztását önállóan a tanúsítványokban meghatározott adatok (hőmérséklet tűrési tartomány, UV állóság, mechanikai szilárdság, időjárás és vegyszer állóság ,stb.) figyelembe vételével végzi.
Ismeri az inverter feladatát, kiválasztásának fel-tételeit.
Képes a sziget üzemű rendszer önálló telepítésére, a megfelelő akkumulátor kiválasztására és rendszerbe illesztésére.
Elkötelezett a kiválasztás, és a felállítási hely optimális megválasztásával a legmagasabb teljesítmény elérésére.
Felelősséget vállal arra, hogy az alkal-mazott inverterek megfelelnek a helyi áramszolgáltatók műszaki feltételeinek, és megfelelő minőségi tanúsítványokkal rendelkeznek.
Ismeri a kisteljesítményű sziget üzemű villamos naperőmű telepítésének lényegét, előnyeit és korlátait.
Képes a telepítés és a műszaki átadás során a szükséges mérések elvégzésére és dokumentálására.
Elfogadja és igényli a telepítés során az együttműködést, a megrendelővel, a telepítés felelős műszaki vezetésével, munkatársaival.
Felelősséget érez és vállal a megrendelő és a munkatársak gazdasági, munkaerő piaci, élet és vagyonvédelmi érdekeinek érvényesüléséért.
A hálózatra tápláló kis teljesítményű villamos naperőmű esetében rendelkezik a telepítéshez szükséges anyagok, eszközök ismeretével, valamint ismeri a szakszerű telepítéshez szükséges
mérő és ellenőrző eszközök használatának szabályait.
Hálózatra visszatápláló rendszer esetében képes a telepítés szakszerű, a vonatkozó szabványok szerinti elvégzésére.
Magára nézve elkötelezettséget mutat a telepítéssel kapcsolatos megrendelő érdekeinek érvényesüléséért.
A telepítéssel kapcsolatos önálló mérésekért és műszeres ellenőrzésekért felelősséget vállal.
A hálózatra tápláló kis teljesítményű villamos naperőmű esetében ismeri és érti az alkalmazandó technológia műszaki, jogi előírásait, a vezérlő, szabályzó és mérőelemek rögzítésének, hálózathoz történő csatlakoztatásának módját.
Képes a megfelelő szabványos belső villámvédelem létesítése, érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére. Képes a veszélyhelyzetek azonosítására, illetve jelölésére.
Precizitás és felelősségtudat jellemzi az ellenőrző tevékenységét.
Képes a telepítéshez előírt szabványok, munkavédelmi előírások, betartására és betartatására.
Ismeri a kapcsolódó munka és biztonságvédelmi előírásokat. Ismeri a kis teljesítményű telepített rendszereknél fennálló, illetve azokból kiinduló veszélyeket és a lehetséges károk kiküszöbölésének megoldásait.
Képes a telepítési folyamat lezárására, próbaüzemeltetésére, a telepített rendszer átadására a hálózatra táplálás megvalósításához.
A veszélyhelyzetek lehetőségének minimalizálását magára nézve kötelezőnek tartja.
Felelősséget vállal biztonsági rendszer szakszerű működését illetően.
Felismeri a közvetlen veszélyhelyzetre felhívó jelöléseket (tűzveszély, áramütés veszélye, feltöltő folyadék (akkumulátor), szerelés, beüzemelés, karbantartás során keletkező hulladékok).
Képes a veszélyhelyzetek azonosítására, illetve jelölésére.
Hozzáállását a szakszerűség és precizitás jellemzi.
Az általa elkövetett hibákat az elvárható legrövidebb határidőn belül kijavítja, vagy kijavíttatja.
Ismeri a telepített rendszer műszaki lezárásának és átadásának feltételeit.
Képes a telepítési folyamat lezárására, próbaüzemeltetésére, a telepített rendszer átadására a hálózatra táplálás megvalósításához.
Az észlelések, mérések alapján önállóan meg tudja fogalmazni a szükséges teendőket, azok megvalósításáért felelősséget vállal.

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma: SzPk-00152-16-06 3 07 2 /1 /M-03
A programkövetelmény modulmegnevezése: Szolár rendszerek felügyelete, karbantartása
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 36
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a megrendelő üzemeltetéssel összefüggő feladatait, valamint az üzemeltetés során felmerülő szervizelési és a karbantartási feladatokat.
A karbantartás üzemeltetés feladataira ki tudja oktatni az ezzel megbízott személyeket.
Külön karbantartási szerződés alapján a telepített rendszer technikai megfigyelését és karbantartását elvégzi.
A szakszerű és hatékony működtetés érdekében, igényli az együttműködést a telepített erőmű tulajdonosaival.
Felelősséget érez a telepített szolár erőmű biztonságos működéséért, az előírt teljesítményhozamok biztosításáért.
Ismeri a karbantartás ütemezhető terv szerinti feladatait.
Karbantartási tervet készít, végrehajt, vagy a végrehajtását ellenőrzi. A karbantartási technológiáknak megfelelően szakszerűen el tudja végezni: Az energia fogadó felületek rendszeres tisztítását, Előrelátó, törekszik az üzemeltetés hatékony és zavartalan biztosítására.
Felelősséget érez a telepített szolár erőmű biztonságos működéséért, az előírt teljesítményhozamok biztosításáért.
Ismeri a karbantartási feladat elvégzéséhez szükséges technológiákat, anyagokat, szerszámokat, mérő és ellenőrző eszközöket.
A mechanikai rögzítések ellenőrzését, szükség szerinti megerősítését
csatlakozó elemek elektromos érintkezési potenciáljának ellenőrzését,
Sziget üzemmódban az akkumulátor állapotának ellenőrzését, szükség szerinti feltöltését, cseréjét.
Magára nézve kötelezőnek tartja a rendszeres, terv szerinti ellenőrzések lebonyolítását.
Önállóan tud dönteni üzemzavarok esetén.
Felelősséget vállal a folyamatos és hatékony működést akadályozó tényezők rövid határidőn belül történő elhárítására.
Ismeri a gazdaságos és biztonságos üzemeltetéshez szükséges megfigyelési és jelzési adatok jelentését, az inverter kijelző rendszerét, a jelzett adatok értékelésének szempontjait.
Képes ellenőrző mérések elvégzésére (inverternél, napelem egységeknél, szükség szerint egyéb mérési helyeken is.), a teljesítménymutatók leolvasására, rögzítésére, elemzésére, ezek alapján
karbantartási feladatok önálló megfogalmazására és elvégzésére.
Precizitás és felelősségtudat jellemzi az ellenőrző tevékenységét.
Az észlelések, mérések alapján önállóan meg tudja fogalmazni a szükséges teendőket, azok megvalósításáért felelősséget vállal.
Ismeri a rendszer működését, üzemeltetési körülményeit károsan befolyásoló különleges események (különleges szennyeződések, árnyékhatások megjelenése, mechanikai roncsolódás) előfordulásának lehetőségeit, jellemzőit.
Képes a hiba elhárítására, a sérült egység cseréjére, vagy a közvetlen felettese felé elhárítási javaslat megtételére az üzemeltetési körülmények szokatlan megváltozása esetén.
Átérzi annak fontosságát, hogy a telepített erőmű működésének együtt kell haladni az időközben bekövetkezett technológiai korszerűsítésekkel.
A megrendelőt tájékoztatja a szükséges beavatkozásokról.
Ismeri a karbantartási tevékenység dokumentációs feladatait.
Képes a karbantartási napló szabályos és rendszeres vezetésére. Precizitásra törekszik. A valós adatok dokumentálását magára nézve kötelezőnek tartja.
A napló valóságtartalmáért felelősséget vállal.

A Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója tanfolyam