Our Blog

Kertész tanfolyam

Az 55. sorszámú Kertész (Mezőgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kertész
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás eseté kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9, évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.6113ZöldségtermesztőPalántanevelő
3.1.3.6113ZöldségtermesztőZöldségtermesztő
3.1.4.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőGyümölcstermesztő
3.1.5.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.6.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlőtermesztő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.
A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
–    szőlőtermesztési feladatokat ellátni,
–    zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
–    eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
–    munkavédelmi előírásokat betartani,
–    dokumentációt használni, készíteni,
–    szervezési feladatokat ellátni,
–    piaci előkészítést végezni,
–    értékesítést végezni,
–    vállalkozást alapítani, működtetni,
–    tervet, kalkulációt készíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.21 622 01Kerti munkásrészszakképesítés
3.3.4.35 622 01Gyógy- és fűszernövénytermesztőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.35 622 02Zöldség- és gyümölcstermesztőszakképesítés-ráépülés
3.3.6.34 622 01Dísznövénykertészazonos ágazat
3.3.7.54 581 02Parképítő és fenntartó technikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.10960-16Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.6.10961-16Kertészeti alapismeretek
4.7.10962-16Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.8.11025-16Kertészeti termesztés
4.9.11024-16Kerti munkák

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.10960-16Vállalkozási, kereskedelmi alapokírásbeli
5.2.6.10961-16Kertészeti alapismeretekírásbeli
5.2.7.10962-16Kertészeti munkavállalói ismeretekírásbeli
5.2.8.11025-16Kertészeti termesztésgyakorlati
5.2.9.11024-16Kerti munkákgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Felismerési feladat, Kerti munkák
A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcstermő növények, növényi részek, szőlő növényi részek, zöldségnövények, növényi részek, magok, palánták felismerése (30 db).
Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, ápolási munkák, betakarítás) 30 perc alatt.
A vizsgafeladat időtartama:     60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     20%
B)    A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti termesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
A teljesítmény mérésére is alkalmas műveletek elvégzése gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztésből, gépek működtetése és karbantartása.
A vizsgafeladat időtartama:     60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A „Kertészeti alapismeretek” és a „Kertészeti munkavállalói ismeretek” modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     10%
B)    A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti termesztés, vállalkozás, kereskedelem
A vizsgafeladat ismertetése:
A „Vállalkozási, kereskedelmi alapok” valamint a „Kertészeti termesztés” modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     10%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti termesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a „Kertészeti termesztés” modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kertészeti kéziszerszámok
6.3.Erőgépek
6.4.Szállítóeszközök
6.5.Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6.Területmérés eszközei
6.7.Meteorológiai eszközök
6.8.Termesztőberendezések
6.9.Növényszaporítás eszközei, gépei
6.10.Ültetés eszközei, gépei
6.11.Talajművelés eszközei, gépei
6.12.Tápanyagutánpótlás eszközei, gépei
6.13.Permetezőgépek
6.14.Öntözés eszközei, berendezései
6.15.Betakarítás eszközei, gépei
6.16.Tárolók
6.17.Elsősegélynyújtó felszerelések
6.18.Egyéni védőfelszerelés
6.19.Munkabiztonsági berendezések
6.20.Környezetvédelmi berendezések
6.21.Számítógépek
6.22.Személyes felszerelés: metszőolló, szemző- és oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál

A Kertész tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kertész tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kertész tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Kertész tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Kertész tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés