Our Blog

Kazángépész (12t/h felett) tanfolyam

A 115. sorszámú Kazángépész (12t/h felett) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 33 522 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kazángépész (12t/h felett)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 32 522 02 Kazánkezelő (2-12t/h között)
2.3. Előírt gyakorlat: két év igazolt kazánkezelői (2-12t/h között)
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8323 Kazángépkezelő

 

Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés- kezelő
3.1.3. Fűtő, üvegkemence
3.1.4. Kazán segédberendezés kezelője
3.1.5. Kazánsegédgépész
3.1.6. Kazángépkezelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A kazángépész (12t/h felett) feladata a 12 t/h-nál nagyobb gőzteljesítményű kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt ellátó technológiai rendszerek, illetve a kiszolgált hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.
A szakképesítés-ráépülés rendelkező képes:
– elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, RO berendezést, ellenőrzi a paramétereket
– felügyelni a kazánberendezés táp/pótvíz ellátását, a gáztalanító működését
– kazánberendezést üzemre felkészíteni
– előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra
– üzembe helyezni a tüzelőanyag ellátó rendszereket, légtelenít, víztelenít
– ellenőrizni az égőrendszer külső-belső tömörtelenségét, a levegőrendszer sértetlenségét
– üzembe helyezni, működteti a kazán segédberendezéseit
– ellenőrizni, indítani a gyújtási programot
– tüzelő berendezést indítani, üzemeltetni, leállítani, az üzemvitel szakszerűségét felügyelni
– ellenőrizni a lángképet, a helyes tüzelőanyag-levegő arányt, füstgázelemzést végezni
– a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt leiszapolni- ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát, hatékony működését
– felügyelni az üzemi paramétereket, a terhelési szintet, a szolgáltatás minőségét
– felügyelni az üzemi és biztonsági szerelvények működését, állapotát
– működtetni az előmelegítő, gőztúlhevítő és iszapoló egységeket
– működtetni az égés után keletkező salakeltávolító, koromlefúvató rendszert
– biztosítja az alternatív tüzelőanyagok felhasználhatóságát
– hatáskörében a hiba megszüntetéséről intézkedni
– vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
– szükség esetén felettesét értesíteni
– felügyelni a tüzelőanyag tároló központi tűzvédelmi rendszerét
– ellenőrizni az kazánház, üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő-, jelző- és riasztó rendszerét
– vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket
– biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását
– folyamatirányító számítógépet kezelni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 522 02 Kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11415-12 Kazángépész (12t/h felett) feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11415-12 Kazángépész (12t/h felett) feladatok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kazángépész (12t/h felett) feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Mutassa be az adott kazánberendezés tüzelőanyag ellátó rendszeréhez, illetve az égőberendezésekhez kapcsolódó üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki a vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.
Mutassa be az adott berendezés gázellátó rendszeréhez tartozó nyomásszabályozó állomás felépítését (elzáró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.).
Mutassa be az adott kazánberendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat.
Mutassa be az adott kazánberendezést magában foglaló kazánház légterében a gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert.
Mutassa be a helyszínen adott kazánberendezés esedékes hatósági belső ellenőrzéséhez szükséges teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre való hűtés fázisait.
Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.
Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a hatósági belső ellenőrzés végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat.
Ismertesse a kazánba való beszállás biztonságtechnikai követelményeit.
Sorolja fel és mutassa be a kazánberendezés üzembe helyezésének műveleti sorrendjét, különös tekintettel az üzembe helyezhetőségi biztonsági feltételek meglétének ellenőrzésére.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kazángépész (12t/h felett) szóbeli vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. manométer
6.3. ipari hőmérő
6.4. számítógép
6.5. zsebszámológép
6.6. tolómérce
6.7. munkavédelmi eszközök és felszerelések

 

A Kazángépész (12t/h felett) tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg
A Kazángépész (12t/h felett) tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kazángépész  (12t/h felett) tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Kazángépész (12t/h felett) tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Kazángépész  (12t/h felett) tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés