Our Blog

Az új évben is a korábbi évek sikeres képzését, az Irodai asszisztens OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot indít az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény. Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos  tanulási feltételt biztosít. Az Irodai asszisztens képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható tudást szerezzen: gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudáson alapuló munkavégzés, asszisztensi tevékenységet irodában, a vállalkozásoknál, egyéb szervezeteknél, otthonosan mozogni a humánpolitika és az ügyvitel területén.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Adminisztrációs ügyintéző, Alapítványi ügyintéző, Bírósági adminisztrátor, Bírósági írnok, Dokumentációs ügyintéző, Hirdetési adminisztrátor, Írnok, Műhelyírnok, Office coordinator, Sajtófigyelő adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor, Tanfolyami adminisztrátor, Tanszéki adminisztrátor, Tanulmányi adminisztrátor, Ügyészségi adminisztrátor, Üzemírnok, Beléptetési ügyintéző (munkaügyi), Emberierőforrás-ügyintéző, Humánerőforrás-ügyintéző, Humánerőgazdálkodási ügyintéző, Humánpolitikai ügyintéző, Munkaügyi előadó, Munkaügyi nyilvántartó, Munkaügyi ügyintéző, Személyiadat nyilvántartó, Személyi nyilvántartó, Személyzeti adminisztrátor, Tagnyilvántartó, Tanuló nyilvántartó, Iktatásirányító, Irodai ügyvitel-irányító, Irodakoordinátor
Irodai asszisztens OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A040) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 346 01
A Ügyvitel szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:
– 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
– 10070-12 Munkahelyi kommunikáció
– 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok
– 10068-12 Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés
– 10069-12 Irodai asszisztensi feladatok
– 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Irodai asszisztens OKJ Képzés