Our Blog

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő tanfolyam

A 95. sorszámú Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7521 Vezeték-és csőhálózat- szerelő (víz, gáz, fűtés)

 

Csőszerelő
3.1.3. Csővezeték-szerelő
3.1.4. Vezeték- és csőhálózat-szerelő
3.1.5. Karbantartó, csőszerelő
3.1.6. 7522 Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő

 

Légcsatorna-szerelő
3.1.7. Légtechnikai hálózat szerelő
3.1.8. Légtechnikai rendszerszerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– csővezetéket kiépíteni
– ellenőrizni a csőkötések tömörségét
– hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni
– telepíteni, szerelni a hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket
– alkalmazni a készülékek szerelési beépítési előírásait
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 582 01 Csőhálózatszerelő részszakképesítés
3.3.4. 35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
4.5. 10212-12 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok
4.6. 10213-12 Légtechnikai rendszerszerelő feladatok
4.7. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés gyakorlati, szóbeli
5.2.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret írásbeli
5.2.5. 10212-12 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.6. 10213-12 Légtechnikai rendszerszerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok gyakorlati
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Előkészíti a szerelési feladatot
Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget
Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat
Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket
Tartószerkezet készít, alkalmaz, rögzít
Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Légtechnikai- hűtőtechnikai rendszerszerelő feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Elkészíti a helyszínen vagy műhelyben az egyedi légcsatorna elemeket, idomokat, elágazásokat, tartókat, rögzítőket, támaszokat
Szereli a légtechnikai és klímaberendezés csővezetékeit, rendszerelemeit
Javítja a beüzemelés vagy a működés közben bekövetkezett légtechnikai-mechanikai hibákat
Szereli és rögzíti a hűtőköri csőhálózatot
Felszereli/telepíti a hűtéstechnikai berendezéseket, rendszerelemeket
Elvégzi a csőhálózatok nyomáspróbáit
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szóbeli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései tartalmazzák:
Általános épületgépészeti rendszerismereteit
Légcsatornák, légtechnikai- és klímaberendezések felépítésének, elemeinek karbantartásának ismereteit
Hűtőberendezések elemeinek szerelési, kialakítási ismereteit
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 35 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek
6.4. Darabolószerszámok (kézi, gépi)
6.5. Mérő- és jelölőeszközök
6.6. Csőtisztító berendezések
6.7. Hajlítószerszámok
6.8. Védőeszközök és felszerelések
6.9. Hegesztőfelszerelések
6.10. Létrák, állványok
6.11. Szállítóeszközök
6.12. Nyomáspróba-berendezések
6.13. Számítógépek
6.14. Gépipari mérések eszközei
6.15. Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.16. Fémmegmunkáló kisgépek
6.17. Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
6.18. Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.19. Anyagmozgatás gépei, eszközei
6.20. Szerelési kéziszerszámok, kisgépek
6.21. Hűtőberendezések, hűtőköri elemek
6.22. Nyomáspróba készlet, nitrogénpalack nyomáscsökkentővel
6.23. Vákuum szivattyú és lefejtő berendezés
6.24. Speciális hűtős kéziszerszámok

 

A Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés