Our Blog

Húsipari termékgyártó tanfolyam

A 49. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Húsipari termékgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 15/2018. (VII. 9.) AM rendelettel módosított 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet  3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakörök
 3.1.2.  7111-00  Húsfeldolgozó  Bolti hentes
 3.1.3.  7111-01  Húsfeldolgozó  Állatbontó
 3.1.4.  7111-02  Húsfeldolgozó  Állatkábító
 3.1.5.  7111-03  Húsfeldolgozó  Állatszúró
 3.1.6.  7111-09  Húsfeldolgozó  Bélfeldolgozó
 3.1.7.  7111-10  Húsfeldolgozó  Böllér
 3.1.8.  7111-13  Húsfeldolgozó  Csontozó
 3.1.9.  7111-14  Húsfeldolgozó  Disznósajtkészítő
 3.1.10.  7111-16  Húsfeldolgozó  Forrázó
 3.1.11.  7111-20  Húsfeldolgozó  Hentes és mészáros
 3.1.12.  7111-21  Húsfeldolgozó  Hús- és szalonnasózó, pácoló
 3.1.13.  7111-22  Húsfeldolgozó  Húsaprító
 3.1.14.  7111-23  Húsfeldolgozó  Húselőkészítő
 3.1.15.  7111-24  Húsfeldolgozó  Húsfüstölő
 3.1.16.  7111-25  Húsfeldolgozó  Húsipari termékgyártó
 3.1.17.  7111-26  Húsfeldolgozó  Húsosztályozó
 3.1.18.  7111-27  Húsfeldolgozó  Hús-sózó
 3.1.19.  7111-28  Húsfeldolgozó  Húsvizsgáló
 3.1.20.  7111-29  Húsfeldolgozó  Hússzeletelő
 3.1.21.  7111-30  Húsfeldolgozó  Kézi csontozó (húsipari)
 3.1.22.  7111-31  Húsfeldolgozó  Kolbászkészítő
 3.1.23.  7111-32  Húsfeldolgozó  Kolbászpározó
 3.1.24.  7111-34  Húsfeldolgozó  Mészáros
 3.1.25.  7111-36  Húsfeldolgozó  Pácoló, fűszerező
 3.1.26.  7111-38  Húsfeldolgozó  Sertéscsontozó
 3.1.27.  7111-39  Húsfeldolgozó  Sertésminősítő
 3.1.28.  7111-40  Húsfeldolgozó  Sonkafőző
 3.1.29.  7111-41  Húsfeldolgozó  Sonkatöltő
 3.1.30.  7111-42  Húsfeldolgozó  Szalámitöltő
 3.1.31.  7111-43  Húsfeldolgozó  Szalonnasózó
 3.1.32.  7111-44  Húsfeldolgozó  Szárazáru készítő
 3.1.33.  7111-48  Húsfeldolgozó  Zsírolvasztó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek darabolása, csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átvenni a munkaterületet,
– felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket,
– betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat,
– elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végezni,
– darabolást, csontozást végezni,
– másodlagos feldolgozást végezni,
– félkész és késztermékeket készíteni,
– hőkezelt húskészítményeket gyártani,
– sózott, pácolt húskészítményeket gyártani,
– nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártani,
– húskonzervet készíteni,
– befejező műveleteket végezni,
– eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni,
– betartani a tevékenységre vonatkozó higiéniai, minőségbiztosítási előírásokat,
– alapméréseket végezni,
– adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni,
– a félkész vagy készterméket átadni a hűtő- vagy tároló raktárnak.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  31 541 01  Bolti hentes  részszakképesítés
 3.3.4.  21 541 01  Csontozó munkás  részszakképesítés
 3.3.5.  31 541 14  Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs  részszakképesítés
 3.3.6.  31 541 05  Húskészítmény gyártó  részszakképesítés
 3.3.7.  21 541 03  Vágóhídi munkás  részszakképesítés
 3.3.8.  35 541 01  Speciális állatfeldolgozó  szakképesítés-ráépülés
 3.3.9  34 541 01  Édesipari termékgyártó  azonos ágazat
 3.3.10.  54 541 01  Élelmiszeripari analitikus technikus  azonos ágazat
 3.3.11.  54 541 02  Élelmiszeripari technikus  azonos ágazat
 3.3.12.  34 541 07  Erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó  azonos ágazat
 3.3.13.  34 541 08  Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó  azonos ágazat
 3.3.14.  34 541 04  Molnár  azonos ágazat
 3.3.15.  34 541 05  Pék  azonos ágazat
 3.3.16.  34 541 06  Szőlész-borász  azonos ágazat
 3.3.17.  34 541 09  Tartósítóipari szakmunkás  azonos ágazat
 3.3.18.  34 541 10  Tejipari szakmunkás  azonos ágazat
 3.3.19.  34 541 11  Pék-cukrász  azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10891-16  Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás
 4.4.  10927-16  Vágóhídi munka
 4.5.  10928-16  Darabolás, csontozás
 4.6.  10929-16  Másodlagos húsipari feldolgozás
 4.7.  10930-16  Húsipari értékesítés
 4.8.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.9.  11499-12  Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10891-16  Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás  írásbeli
 5.2.4.  10927-16  Vágóhídi munka  gyakorlati, szóbeli
 5.2.5.  10928-16  Darabolás, csontozás  gyakorlati, szóbeli
 5.2.6.  10929-16  Másodlagos húsipari feldolgozás  írásbeli, gyakorlati, szóbeli
 5.2.7.  10930-16  Húsipari értékesítés  gyakorlati, szóbeli
 5.2.8.  11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli
 5.2.9.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Vágóhídi munka
A vizsgafeladat ismertetése: vágóállat elsődleges feldolgozása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Darabolás, csontozás
A vizsgafeladat ismertetése: elvégzi a vágóállat testtáji darabolását, húsrészekre bontását, csontozását, osztályozását
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Másodlagos feldolgozás
A vizsgafeladat ismertetése: húskészítmény gyártása (alapanyag, segédanyag előkészítése, aprítása, keverése, töltése, formázása, szükséges tartósítási mód alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Húsipari értékesítés
A vizsgafeladat ismertetése: elvégzi a hús, húskészítmény előkészítését, kiszolgálja a vevőket
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli tevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai számítások, Mikrobiológiai, higiéniai minőségbiztosítási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli vizsgafeladat két részből áll:
Szakmai számítások végzése 70%
Mikrobiológiai, higiéniai minőségbiztosítási ismeretek 30%
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Húsipari termékgyártás
A vizsgafeladat ismertetése: a szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi szakmai követelménymodulok témaköreit mindegyikét tartalmazzák: vágóhídi munka; darabolás, csontozás; másodlagos húsipari feldolgozás; húsipari értékesítés
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Konvejor sorok és vagy magaspálya
 6.3.  Elsődleges feldolgozás gépei kéziszerszámok
 6.4.  Másodlagos feldolgozás gépei és kéziszerszámai
 6.5.  Daraboló és csontozó kéziszerszámok és csomagoló berendezések
 6.6.  Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
 6.7.  Mérőeszközök, digitális mérleg, maghőmérő, hőmérők
 6.8.  Húsbolti elektromos gépek
 6.9.  Árutároló eszközök a húsboltban
 6.10.  Eladáshoz szükséges eszközök, pénztárgép, árazógép
 6.11.  Környezetvédelmi eszközök, berendezések
 6.12.  Anyagmozgató gépek, eszközök
 6.13.  Alapvető laboratóriumi eszközök

7. EGYEBEK

A Húsipari termékgyártó tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Húsipari termékgyártó tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Húsipari termékgyártó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Húsipari termékgyártó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Húsipari termékgyártó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés