Our Blog

Húsipari termékgyártó tanfolyam

A 49. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Húsipari termékgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 15/2018. (VII. 9.) AM rendelettel módosított 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet  3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 A B C
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
 3.1.2. 7111-00 Húsfeldolgozó Bolti hentes
 3.1.3. 7111-01 Húsfeldolgozó Állatbontó
 3.1.4. 7111-02 Húsfeldolgozó Állatkábító
 3.1.5. 7111-03 Húsfeldolgozó Állatszúró
 3.1.6. 7111-09 Húsfeldolgozó Bélfeldolgozó
 3.1.7. 7111-10 Húsfeldolgozó Böllér
 3.1.8. 7111-13 Húsfeldolgozó Csontozó
 3.1.9. 7111-14 Húsfeldolgozó Disznósajtkészítő
 3.1.10. 7111-16 Húsfeldolgozó Forrázó
 3.1.11. 7111-20 Húsfeldolgozó Hentes és mészáros
 3.1.12. 7111-21 Húsfeldolgozó Hús- és szalonnasózó, pácoló
 3.1.13. 7111-22 Húsfeldolgozó Húsaprító
 3.1.14. 7111-23 Húsfeldolgozó Húselőkészítő
 3.1.15. 7111-24 Húsfeldolgozó Húsfüstölő
 3.1.16. 7111-25 Húsfeldolgozó Húsipari termékgyártó
 3.1.17. 7111-26 Húsfeldolgozó Húsosztályozó
 3.1.18. 7111-27 Húsfeldolgozó Hús-sózó
 3.1.19. 7111-28 Húsfeldolgozó Húsvizsgáló
 3.1.20. 7111-29 Húsfeldolgozó Hússzeletelő
 3.1.21. 7111-30 Húsfeldolgozó Kézi csontozó (húsipari)
 3.1.22. 7111-31 Húsfeldolgozó Kolbászkészítő
 3.1.23. 7111-32 Húsfeldolgozó Kolbászpározó
 3.1.24. 7111-34 Húsfeldolgozó Mészáros
 3.1.25. 7111-36 Húsfeldolgozó Pácoló, fűszerező
 3.1.26. 7111-38 Húsfeldolgozó Sertéscsontozó
 3.1.27. 7111-39 Húsfeldolgozó Sertésminősítő
 3.1.28. 7111-40 Húsfeldolgozó Sonkafőző
 3.1.29. 7111-41 Húsfeldolgozó Sonkatöltő
 3.1.30. 7111-42 Húsfeldolgozó Szalámitöltő
 3.1.31. 7111-43 Húsfeldolgozó Szalonnasózó
 3.1.32. 7111-44 Húsfeldolgozó Szárazáru készítő
 3.1.33. 7111-48 Húsfeldolgozó Zsírolvasztó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek darabolása, csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átvenni a munkaterületet,
– felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket,
– betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat,
– elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végezni,
– darabolást, csontozást végezni,
– másodlagos feldolgozást végezni,
– félkész és késztermékeket készíteni,
– hőkezelt húskészítményeket gyártani,
– sózott, pácolt húskészítményeket gyártani,
– nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártani,
– húskonzervet készíteni,
– befejező műveleteket végezni,
– eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni,
– betartani a tevékenységre vonatkozó higiéniai, minőségbiztosítási előírásokat,
– alapméréseket végezni,
– adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni,
– a félkész vagy készterméket átadni a hűtő- vagy tároló raktárnak.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 A B C
 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
 3.3.3. 31 541 01 Bolti hentes részszakképesítés
 3.3.4. 21 541 01 Csontozó munkás részszakképesítés
 3.3.5. 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs részszakképesítés
 3.3.6. 31 541 05 Húskészítmény gyártó részszakképesítés
 3.3.7. 21 541 03 Vágóhídi munkás részszakképesítés
 3.3.8. 35 541 01 Speciális állatfeldolgozó szakképesítés-ráépülés
 3.3.9 34 541 01 Édesipari termékgyártó azonos ágazat
 3.3.10. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus azonos ágazat
 3.3.11. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus azonos ágazat
 3.3.12. 34 541 07 Erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó azonos ágazat
 3.3.13. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó azonos ágazat
 3.3.14. 34 541 04 Molnár azonos ágazat
 3.3.15. 34 541 05 Pék azonos ágazat
 3.3.16. 34 541 06 Szőlész-borász azonos ágazat
 3.3.17. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás azonos ágazat
 3.3.18. 34 541 10 Tejipari szakmunkás azonos ágazat
 3.3.19. 34 541 11 Pék-cukrász azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A B
 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2. azonosító száma megnevezése
 4.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás
 4.4. 10927-16 Vágóhídi munka
 4.5. 10928-16 Darabolás, csontozás
 4.6. 10929-16 Másodlagos húsipari feldolgozás
 4.7. 10930-16 Húsipari értékesítés
 4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
 4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A B C
 5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás írásbeli
 5.2.4. 10927-16 Vágóhídi munka gyakorlati, szóbeli
 5.2.5. 10928-16 Darabolás, csontozás gyakorlati, szóbeli
 5.2.6. 10929-16 Másodlagos húsipari feldolgozás írásbeli, gyakorlati, szóbeli
 5.2.7. 10930-16 Húsipari értékesítés gyakorlati, szóbeli
 5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
 5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Vágóhídi munka
A vizsgafeladat ismertetése: vágóállat elsődleges feldolgozása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Darabolás, csontozás
A vizsgafeladat ismertetése: elvégzi a vágóállat testtáji darabolását, húsrészekre bontását, csontozását, osztályozását
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Másodlagos feldolgozás
A vizsgafeladat ismertetése: húskészítmény gyártása (alapanyag, segédanyag előkészítése, aprítása, keverése, töltése, formázása, szükséges tartósítási mód alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Húsipari értékesítés
A vizsgafeladat ismertetése: elvégzi a hús, húskészítmény előkészítését, kiszolgálja a vevőket
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli tevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai számítások, Mikrobiológiai, higiéniai minőségbiztosítási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli vizsgafeladat két részből áll:
Szakmai számítások végzése 70%
Mikrobiológiai, higiéniai minőségbiztosítási ismeretek 30%
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Húsipari termékgyártás
A vizsgafeladat ismertetése: a szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi szakmai követelménymodulok témaköreit mindegyikét tartalmazzák: vágóhídi munka; darabolás, csontozás; másodlagos húsipari feldolgozás; húsipari értékesítés
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2. Konvejor sorok és vagy magaspálya
 6.3. Elsődleges feldolgozás gépei kéziszerszámok
 6.4. Másodlagos feldolgozás gépei és kéziszerszámai
 6.5. Daraboló és csontozó kéziszerszámok és csomagoló berendezések
 6.6. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
 6.7. Mérőeszközök, digitális mérleg, maghőmérő, hőmérők
 6.8. Húsbolti elektromos gépek
 6.9. Árutároló eszközök a húsboltban
 6.10. Eladáshoz szükséges eszközök, pénztárgép, árazógép
 6.11. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
 6.12. Anyagmozgató gépek, eszközök
 6.13. Alapvető laboratóriumi eszközök

7. EGYEBEK

A Húsipari termékgyártó tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Húsipari termékgyártó tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Húsipari termékgyártó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Húsipari termékgyártó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Húsipari termékgyártó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés