Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Húsgalamb-tenyésztési alapismeretek képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Húsgalamb-tenyésztési alapismeretek képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja: A résztvevő ismerje meg a húsgalamb-tenyésztés alapjait. Az elsajátított ismeretek birtokában legyen képes egy húsgalamb-tartó telep működésében való szakszerű közreműködésre. A program közvetett célja a vidék népességmegtartó képességének javítása. Kiemelten fontos, hogy az ott élő emberek otthon is végezhető mezőgazdasági tevékenységet folytathassanak, amellyel plusz jövedelemhez juthatnak. A húsgalamb-tartás az öngondoskodási képességet erősíti, továbbá segíti az állattenyésztés, az agrárpálya iránti érdeklődés felkeltését is.
Húsgalamb-tenyésztési alapismeretek képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D027) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: nem szükséges

Húsgalamb-tenyésztési alapismeretek tanfolyam tananyagegységei:
Húsgalamb-tenyésztési alapismeretek

A képzés óraszáma: 30 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és 
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Húsgalamb-tenyésztési alapismeretek