Our Blog

Hulladékválogató és –feldolgozó részszakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A Hulladékválogató és -feldolgozó részszakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után fogja, hogy hogyan kell az anyagában kevert, valamint az ipari feldolgozásnak nem megfelelő idegen anyagokkal kevert hulladékok szétválogatni gépi vagy kézi úton, vagy a két mód együttes alkalmazásával. Tudja, hogy a válogatás célja a homogén, ipari felhasználásra alkalmas hulladék válogatása, a válogatott hulladékok feldolgozásra, a felhasználókhoz történő hulladék-továbbítás előkészítése, (egységrakomány képzése, bálázása).
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó, Hulladékosztályozó munkás, Hulladékválogató
A tanfolyam sikeren befejezése után fejlesztheti tudását és Intézményünknél kedvezményesen megszerezheti a (32 851 01) Hulladékfelvásárló és –telepkezelő szakképesítést.
Hulladékválogató és –feldolgozó részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A065) alapján folytatott képzés azonosító száma: 21 851 02
A Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alapfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel,
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 150 óra

Képzési Modulok listája:

  • 10868-12 Hulladékválogatás és -feldolgozás

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Hulladékválogató és –feldolgozó OKJ Képzés