Our Blog

Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam

A 41. sorszámú Hulladékfelvásárló és -telepkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 851 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Hulladékfelvásárló és- telepkezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló Papír-, vas- és színesfém átvevő
3.1.3. Színesfém-felvásárló
3.1.4. Vas- és fémhulladékgyűjtő
3.1.5. Hulladékfelvásárló
3.1.6. 9212 Hulladékosztályozó Hulladékátvevőhely-kezelő
3.1.7. Hulladéktelep-kezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A Hulladékfelvásárló és -telepkezelő feladata a hulladékok felvásárlása, gyűjtése, tárolása, feldolgozása, a kezelőtelepen végzett előkészítő és feldolgozó technológiák biztonságos működésnek irányítása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat alkalmazni,
– számlákat, nyugtákat kiállítani,
– a hulladékkezelési technológiákat ellenőrizni,
– a telepen lévő gépek biztonságos üzemeltetését ellenőrizni,
– elvégezni/elvégeztetni a szükséges karbantartásokat,
– ellenőrizni a feldolgozott hulladékok minőségét.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó részszakképesítés
3.3.4. 31 851 01 Hulladékfeldolgozógép-kezelő részszakképesítés
3.3.4. 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10864-12 Hulladékkereskedelem
4.7. 10865-12 Hulladéktelep-kezelés
4.8. 10866-12 Hulladékfeldolgozógép-kezelés
4.9. 10867-12 Hulladékgyűjtés és -szállítás
4.10. 10868-12 Hulladékválogatás és -feldolgozás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. szóbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság gyakorlati
5.2.6. 10864-12 Hulladékkereskedelem gyakorlati, szóbeli
5.2.7. 10865-12 Hulladéktelep-kezelés gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 10866-12 Hulladékfeldolgozógép-kezelés gyakorlati, szóbeli
5.2.9. 10867-12 Hulladékgyűjtés és -szállítás gyakorlati, szóbeli
5.2.10. 10868-12 Hulladékválogatás és -feldolgozás gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése:
Egy erőgép biztonságos működtetése
Egy munkagép biztonságos működtetése
Vizsgafeladat ismertetése:
Egy erőgép és egy munkagép biztonságos működtetése a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya a gyakorlati vizsgarészben: 25%
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Egy kényszer-tömörítésű speciális gépjármű biztonságos működtetése
Egy Multiliftes konténerszállító biztonságos működtetése
A vizsgafeladat ismertetése:
Egy kényszer-tömörítésű speciális gépjármű és egy Multiliftes konténerszállító biztonságos működtetése a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya a gyakorlati vizsgarészben: 25%
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Egy hulladékválogató szalag biztonságos működtetése
Kevert állapotú hulladékok kézi úton történő válogatása
A vizsgafeladat ismertetése:
Egy hulladékválogató szalag biztonságos működtetése és kevert állapotú hulladékok kézi úton történő válogatása a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya a gyakorlati vizsgarészben: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex szóbeli
A vizsgafeladat ismertetése:
A hulladékfelvásárló és –telepkezelő ismeretek, valamint a foglalkoztatási ismeretek, és szakmai idegen nyelven történő bemutatkozás, szakmabemutatás.
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Anyagmozgató gépek
6.3. Válogató eszközök, berendezések
6.4. Feldolgozó gépek, eszközök
6.5. Szállító eszközök (gépkocsik, konténerszállítók)
6.6. Tároló eszközök
6.7. Kéziszerszámok
6.8. Egyéni védőeszközök
6.9. Biztonsági berendezések
6.10. Mérőeszközök (kézi mágnes, átfolyásmérő, tolómérő, mérőszalag)
6.11. Tűzoltó berendezések
6.12. Irodaeszközök

7. EGYEBEK
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében. A szakmai tevékenység ellátása során az anyagmozgató gépek, a tömörítő gépek, az aprítógépek, valamint a szállítójárműveken lévő emelőgépek kezelésének feltétele a gépek kezelésére külön jogszabályban meghatározott érvényes gépkezelői jogosítvány.

A hulladékfelvásárló és- telepkezelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A hulladékfelvásárló és- telepkezelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés