Our Blog

Indul az új évben is Hulladékfelvásárló és- telepkezelő szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A szakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után tudni fogja, hogy hogyan kell a hulladékokat felvásárolni, gyűjteni, tárolni, feldolgozni, a kezelőtelepen végzett előkészítő és feldolgozó technológiákat biztonságosan működtetni és irányítani.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Papír-, vas- és színesfém átvevő, Színesfém-felvásárló, Vas- és fémhulladékgyűjtő, Hulladékfelvásárló, Hulladékátvevőhely-kezelő, Hulladéktelep-kezelő
Hulladékfelvásárló és- telepkezelő szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A011) alapján folytatott képzés azonosító száma: 32 851 01
A Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 960 óra

Képzési Modulok listája:

  • 11497-12 Foglalkoztatás I.
  • 11499-12 Foglalkoztatás II.
  • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
  • 10864-12 Hulladékkereskedelem
  • 10865-12 Hulladéktelep-kezelés
  • 10866-12 Hulladékfeldolgozógép-kezelés
  • 10867-12 Hulladékgyűjtés és -szállítás
  • 10868-12 Hulladékválogatás és -feldolgozás

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Hulladékfelvásárló és- telepkezelő OKJ Képzés