Our Blog

Hulladékfeldolgozógép-kezelő részszakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert részszakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A részszakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után tudni fogja, hogy hogyan kell a hulladékkezelő telepen lévő előkészítő és feldolgozó gépeket biztonságosan üzemeltetni, karbantartani.
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Hulladékfeldolgozógép-kezelő
A tanfolyam sikeren befejezése után fejlesztheti tudását és Intézményünknél kedvezményesen megszerezheti a (32 851 01) Hulladékfelvásárló és-telepkezelő szakképesítést.

Hulladékfeldolgozógép-kezelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A063) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 851 01
A Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM  rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 360 óra

Képzési Modulok listája:

  • 10866-12 Hulladékfeldolgozógép-kezelés

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Hulladékfeldolgozógép-kezelő OKJ Képzés