Our Blog

Hőszigetelő segéd tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hőszigetelő segéd
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hőszigetelő segéd
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00090-16-09 2 07 2 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges

Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Képes a szakmai végzettséggel a munkavédelmi eszközök szakszerű használatára, felhelyezni és rögzíteni a hőszigetelő táblákat, a felület a ragasztó dübeleket a falazatra erősíteni, élvédőket felrakni, üvegszövet beágyazására.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezéseFEOR számaFoglalkozás megnevezéseA szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület 
7. Ipari és építőipari foglalkozások7531Szigetelő Hőszigetelő segéd

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítésMinimum Maximum
A képzés óraszáma320500
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%)70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása.

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
Ismeri a hőszigetelő munkafolyamatokhoz tartozó biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat. Betartja a balesetmentes, és biztonságos munkavégzés feltételeit. Ismeri az építőiparral kapcsolatos hulladékkezelési szabályokat, környezetvédelmi előírásokat.Képes a munkavédelmi eszközök szakszerű használatára. Képes a munkaterület rendjét és biztonságát, balesetmentességét megőrizni, a munkabiztonsági előírások betartásával.Munkája közben szem előtt tartja a munka-tűz balesetvédelmi előírás szabályait.Önállóan alkalmazza a munka-tűz-, balesetvédelmi előírásokat
Ismeri , hogy az épületek hővesztesége a szigetelés meglététől, illetve állapotától függően eltérő lehet: a falakon, a tetőn, ablakon, födémen, padlón keresztül.Képes arra, hogy a meglévő épületeknél a szigetelési munkálatok megkezdését megelőzően a hőkamerás vizsgálatok eredményét megkapja, hogy az épület mely részén mekkora a hőveszteség, hol van hőhíd, azaz milyen típusú és vastagságú szigetelésre van szükség.Másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel végzi munkáját.
Ismeri a hőszigetelő anyagok leggyakrabban használt típusait: expandált polisztirol hablemez (EPS), extrudált polisztirol hablemez (XPS), kőzetgyapot, üveggyapot, purhab, fagyapot lemez.Felhelyezi és rögzíti a hőszigetelő táblákat a szigetelendő felületen.Munkáját a szigetelő munkafolyamatokhoz tartozó biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásoknak megfelelően végzi.Önállóan és szakszerűen tudja felhasználni az alapanyagokat.
Ismeri a falfelület előkészítésének alapjait, málló, leváló részeket képes eltávolítani.Képes, amennyiben szükséges a felületet tapadóhíd felhordásával erősíteni.Precízen, pontosan szárazon, pormentesen készíti elő a felületet.Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel, melyeket alkalmazni is tud.
Ismeri a lapok ragasztásához használható vízzel előkészítendő zsákos ragasztót vagy a speciális EPS ragasztó habot.Ismeri a lapok mechanikai rögzítésének fázisait.Tud a kőzetgyapot hőszigetelő FKD lemezek esetén speciális kőzetgyapot ragasztót használni.Képes a hagyományos, illetve az újabb típusú ragasztó dübeleket a felület előkészítése után közvetlenül a falazatra erősíteni. Képes a ragasztás után az élvédők felrakására,és az ablakkávák hálózására.Precíz, pontos.Felelősséget vállal saját munkájáért.
Ismeri az üvegszövetháló beágyazásának folyamatát.Képes a megfelelő vastagságban glettvassal felkenni a ragasztót, majd a levágott hálót beilleszteni a ragasztóágyba.Elfogadja a szakmai utasításokat, pontos, alapos munkára, együttműködésre törekszik.Másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel végzi munkáját.
ismeri a vakolás megkezdése előtt az alapozás fontosabb lépéseit: szórás, hengerlés, ecsetes kenés. Tudja, hogy vakolat felhordását csak olyan időjárási feltételek esetén végezze, amelyet a vakolat gyártója előírt.Képes beállítani a felület nedvszívását, amely által szabályozza az anyag és szín felvételét.Szabálykövetően, az időjárási viszonyokra tekintettel végzi az alapozást a munkavédelmi előírások betartásával.Másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel végzi munkáját.
Tudja a munkájához szükséges jogszabályokat a környezetvédelem területén. Ismeri a környezetvédelem főbb területeit, a legfontosabb környezeti problémákat.Képes a mindennapi életvitele során környezettudatosan viselkedni.Elkötelezett a környezetvédelem mellett.Önállóan és utasítás nélkül végez el alapfeladatokat a környezetvédelem érdekében.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A mai korban nagyon nagy szerepe van az energia takarékos szemléletnek, életmódnak. Ehhez a szemlélethez igazodnak az építkezésekben végbemenő változások. Az egyik legfontosabb változás a régebbi korok építkezéseihez képest, hogy nagyobb szerepet kap a hőszigetelés, a gazdasági szempontok figyelembe vétele miatt. Ez nem csak az új építésű lakóépületeknél fontos hanem a már meglévő házak esetében is. A legelterjedtebb hőszigetelési mód az utólagos hőszigetelés. Ennek a technológiai előírásai lehetővé teszik, az építőipar más szakmáitól való külön kezelését. Az egyre növekvő energiaárak, valamint a föld fosszilis energiahordozó-készletének kimerülése miatt ma már nem kérdés az épületek hőszigetelésének létjogosultsága. Az ügy fontosságát igazolják bizonyos európai uniós irányelvekben szereplő útmutatások, valamint az új építésű házakra vonatkozó jogszabályi előírások is. A képzés óra száma lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetben lévő emberek is be tudjanak kapcsolódni- akik a hosszabb óraszámú OKJ-s képzéseket nem tudják bevállalni- és az energia takarékosság irányában kiírt pályázatoknak hatására esélyük van az elsődleges munkaerőpiacra visszakerülni rövid időn belül.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Hőszigetelő segéd tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Hőszigetelő segéd tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Hőszigetelő segéd tanfolyam