Our Blog

Hőszigetelő segéd tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hőszigetelő segéd
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hőszigetelő segéd
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00090-16-09 2 07 2 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges

Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Képes a szakmai végzettséggel a munkavédelmi eszközök szakszerű használatára, felhelyezni és rögzíteni a hőszigetelő táblákat, a felület a ragasztó dübeleket a falazatra erősíteni, élvédőket felrakni, üvegszövet beágyazására.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület 
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7531 Szigetelő  Hőszigetelő segéd

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 320 500
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása.

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a hőszigetelő munkafolyamatokhoz tartozó biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat. Betartja a balesetmentes, és biztonságos munkavégzés feltételeit. Ismeri az építőiparral kapcsolatos hulladékkezelési szabályokat, környezetvédelmi előírásokat. Képes a munkavédelmi eszközök szakszerű használatára. Képes a munkaterület rendjét és biztonságát, balesetmentességét megőrizni, a munkabiztonsági előírások betartásával. Munkája közben szem előtt tartja a munka-tűz balesetvédelmi előírás szabályait. Önállóan alkalmazza a munka-tűz-, balesetvédelmi előírásokat
Ismeri , hogy az épületek hővesztesége a szigetelés meglététől, illetve állapotától függően eltérő lehet: a falakon, a tetőn, ablakon, födémen, padlón keresztül. Képes arra, hogy a meglévő épületeknél a szigetelési munkálatok megkezdését megelőzően a hőkamerás vizsgálatok eredményét megkapja, hogy az épület mely részén mekkora a hőveszteség, hol van hőhíd, azaz milyen típusú és vastagságú szigetelésre van szükség. Másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel végzi munkáját.
Ismeri a hőszigetelő anyagok leggyakrabban használt típusait: expandált polisztirol hablemez (EPS), extrudált polisztirol hablemez (XPS), kőzetgyapot, üveggyapot, purhab, fagyapot lemez. Felhelyezi és rögzíti a hőszigetelő táblákat a szigetelendő felületen. Munkáját a szigetelő munkafolyamatokhoz tartozó biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásoknak megfelelően végzi. Önállóan és szakszerűen tudja felhasználni az alapanyagokat.
Ismeri a falfelület előkészítésének alapjait, málló, leváló részeket képes eltávolítani. Képes, amennyiben szükséges a felületet tapadóhíd felhordásával erősíteni. Precízen, pontosan szárazon, pormentesen készíti elő a felületet. Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel, melyeket alkalmazni is tud.
Ismeri a lapok ragasztásához használható vízzel előkészítendő zsákos ragasztót vagy a speciális EPS ragasztó habot.Ismeri a lapok mechanikai rögzítésének fázisait.Tud a kőzetgyapot hőszigetelő FKD lemezek esetén speciális kőzetgyapot ragasztót használni. Képes a hagyományos, illetve az újabb típusú ragasztó dübeleket a felület előkészítése után közvetlenül a falazatra erősíteni. Képes a ragasztás után az élvédők felrakására,és az ablakkávák hálózására. Precíz, pontos. Felelősséget vállal saját munkájáért.
Ismeri az üvegszövetháló beágyazásának folyamatát. Képes a megfelelő vastagságban glettvassal felkenni a ragasztót, majd a levágott hálót beilleszteni a ragasztóágyba. Elfogadja a szakmai utasításokat, pontos, alapos munkára, együttműködésre törekszik. Másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel végzi munkáját.
ismeri a vakolás megkezdése előtt az alapozás fontosabb lépéseit: szórás, hengerlés, ecsetes kenés. Tudja, hogy vakolat felhordását csak olyan időjárási feltételek esetén végezze, amelyet a vakolat gyártója előírt. Képes beállítani a felület nedvszívását, amely által szabályozza az anyag és szín felvételét. Szabálykövetően, az időjárási viszonyokra tekintettel végzi az alapozást a munkavédelmi előírások betartásával. Másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel végzi munkáját.
Tudja a munkájához szükséges jogszabályokat a környezetvédelem területén. Ismeri a környezetvédelem főbb területeit, a legfontosabb környezeti problémákat. Képes a mindennapi életvitele során környezettudatosan viselkedni. Elkötelezett a környezetvédelem mellett. Önállóan és utasítás nélkül végez el alapfeladatokat a környezetvédelem érdekében.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A mai korban nagyon nagy szerepe van az energia takarékos szemléletnek, életmódnak. Ehhez a szemlélethez igazodnak az építkezésekben végbemenő változások. Az egyik legfontosabb változás a régebbi korok építkezéseihez képest, hogy nagyobb szerepet kap a hőszigetelés, a gazdasági szempontok figyelembe vétele miatt. Ez nem csak az új építésű lakóépületeknél fontos hanem a már meglévő házak esetében is. A legelterjedtebb hőszigetelési mód az utólagos hőszigetelés. Ennek a technológiai előírásai lehetővé teszik, az építőipar más szakmáitól való külön kezelését. Az egyre növekvő energiaárak, valamint a föld fosszilis energiahordozó-készletének kimerülése miatt ma már nem kérdés az épületek hőszigetelésének létjogosultsága. Az ügy fontosságát igazolják bizonyos európai uniós irányelvekben szereplő útmutatások, valamint az új építésű házakra vonatkozó jogszabályi előírások is. A képzés óra száma lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetben lévő emberek is be tudjanak kapcsolódni- akik a hosszabb óraszámú OKJ-s képzéseket nem tudják bevállalni- és az energia takarékosság irányában kiírt pályázatoknak hatására esélyük van az elsődleges munkaerőpiacra visszakerülni rövid időn belül.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Hőszigetelő segéd tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Hőszigetelő segéd tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Hőszigetelő segéd tanfolyam