Our Blog

Horgásztókezelő tanfolyam

A 42. sorszámú Horgásztókezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 624 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Horgásztókezelő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.6230Halászati foglalkozásúHalász, haltenyésztő
3.1.3.Haltenyésztő
3.1.4.Horgásztókezelő
3.1.5.Horgászmester Ivadéknevelő (halászati)
3.1.6.Halász, haltenyésztő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A horgásztó kezelője horgászvizek karbantartását, üzemeltetését, horgásztatást végez. Az alapvető biológiai törvények ismeretében környezetkímélő módon beavatkozik és irányítja a horgászvíz halasítását. Alap vízminőség-vizsgálatot végez, halegészségügyi ismeretek birtokában beavatkozik az esetleges betegség megjelenésekor. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– adminisztrálni tevékenységét,
– horgásztavat népesíteni, telepíteni,
– állományt szabályozni,
– örző, védő tevékenységet végezni,
– horgászkörnyezetet karbantartani,
– horgásztatás feladatait elvégezni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 624 01Halász, haltenyésztőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 624 01Halász, haltenyésztőszakképesítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11012-12Halászati vállalkozási és jogi alapismeretekszóbeli
5.2.4.11013-12Biológiai és halegészségügyi alapismeretekszóbeli
5.2.5.11015-12Horgásztó üzemeltetésegyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése: egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése a horgásztatás adminisztrálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási és jogi alapismeretek
Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek” és a „Biológiai és halegészségügyi alapismeretek” modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Vízszolgáltatás gépei
6.3.Csónakmotorok
6.4.Vízinövény irtás gépei
6.5.Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)
6.6.Hálóféleségek, és készítéséhez szükséges eszközök
6.7.Kéziszerszámok
6.8.Számítógép
6.9.Egyéni védőfelszerelés
6.10.Munkabiztonsági berendezések
6.11.Horgászati eszközök

A Horgásztókezelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Horgásztókezelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Horgásztókezelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Horgásztókezelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Horgásztókezelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés