Our Blog

Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben is egy, az elmúlt évek sikeres, egyedülálló képzését indítja Önnek! A Horgásztókezelő részszakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Később lehet 34 624 01 Halász, haltenyésztő is a tanfolyam sikeres elvégzése után, ha majd egy önálló vállalkozást szeretne indítani.
Az új évben bekövetkező változások, újdonságok (OKJ, törvények), a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamunkra érdemes mielőbb jelentkeznie, regisztrálnia. A Horgásztókezelő képzés sikeres elvégzése után tudja, hogyan kell környezetkímélő haltenyésztést folytatni, képzési programjába meghatározott tananyag biztos biológiai alapot nyújt a vizes élőhelyek élővilágának, a hal környezetének és ezeken keresztül azoknak a fontos biológiai és ökológiai összefüggéseknek, törvényszerűségeknek tudásához, mely a halállomány összetételét és nagyságát döntő mértékben befolyásolják.
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése
A Horgásztókezelő részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Halász, haltenyésztő, Haltenyésztő, Horgásztókezelő, Horgászmester Ivadéknevelő (halászati), Halász, haltenyésztő
Horgásztókezelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A094) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 624 02
A Mezőgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 480 óra

Képzési Modulok listája:
– 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
– 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
– 11015-12 Horgásztó üzemeltetése

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli

Horgásztókezelő OKJ Képzés