Our Blog

Kőműves tanfolyam

A 292. sorszámú Kőműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 14
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kőműves
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

   A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakörök
 3.1.2.  7511  Kőműves  Betonozó
 3.1.3.      Díszítő kőműves
 3.1.4.      Falazó kőműves
 3.1.5.      Karbantartó kőműves
 3.1.6.      Vakoló kőműves
 3.1.7.      Födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező
 3.1.8.      Klinkertégla lerakó
 3.1.9.  7534  Burkoló  Térburkoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
– betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
– kézi és gépi vakolási munkát végezni
– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani
– beton és vasbeton szerkezetet készíteni
– elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását
– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani,
– korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani
– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni
– térburkolatot készíteni
– elhelyezni a nyílászárót
– bontási, átalakítási munkát végezni
– munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

   A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  35 582 05  Műemléki helyreállító  szakképesítés-ráépülés
 3.3.4.  34 582 01  Ács  azonos ágazat
 3.3.5.  34 582 02  Bádogos  azonos ágazat
 3.3.6.  34 582 13  Burkoló  azonos ágazat
 3.3.7.  34 582 16  Épületszobrász és műköves  azonos ágazat
 3.3.8.  34 582 04  Festő, mázoló, tapétázó  azonos ágazat
 3.3.9.  54 582 02  Hídépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat
 3.3.10.  34 582 17  Kőfaragó  azonos ágazat
 3.3.11.  54 582 03  Magasépítő technikus  azonos ágazat
 3.3.12.  54 582 04  Mélyépítő technikus  azonos ágazat
 3.3.13.  34 582 10  Szárazépítő  azonos ágazat
 3.3.14.  34 582 15  Tetőfedő  azonos ágazat
 3.3.15.  34 582 11  Útépítő  azonos ágazat
 3.3.16.  54 582 05  Útépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat
 3.3.17.  54 582 06  Vasútépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

   A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosítója  megnevezése
 4.3.  10101-12  Építőipari közös tevékenység
 4.4.  10275-16  Falazás, vakolás
 4.5.  10274-16  Beton és vasbeton szerkezetek
 4.6.  10277-16  Szigetelések
 4.7.  11725-16  Térburkolás
 4.8.  11726-16  Kiegészítő kőműves feladatok
 4.9.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

   A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10101-12  Építőipari közös tevékenység  írásbeli
 5.2.4.  10275-16  Falazás, vakolás  írásbeli, gyakorlat
 5.2.5.  10274-16  Beton és vasbeton szerkezetek  írásbeli, gyakorlat
 5.2.6.  10277-16  Szigetelések  írásbeli, gyakorlat
 5.2.7.  11725-16  Térburkolás  gyakorlat
 5.2.8.  11726-16  Kiegészítő kőműves feladatok  szóbeli
 5.2.9.  11497-12  Foglalkoztatás I.  szóbeli
 5.2.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Falazási, vakolási, betonozási, szigetelési és térburkolási munkák
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó által előkészített falszakasz elé 5 sor magasságig burkoló téglából 12 cm vastag látszó lábazati falazat készítése fugaképzéssel (teli vagy íves), hőszigetelés nélkül, felette lévő falfelület adott anyagú és technológiájú hőszigetelő rendszerrel való szigetelése befejező réteg nélkül.
Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása.
Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése.
Előre elkészített beton aljzaton szegélykő és térburkoló elemek elhelyezése homok ágyazatba, adott burkolati terv alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 450 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 75%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Építészeti tervdokumentációval kapcsolatos, adott jelölések felismerése, értelmezése. Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján, adott anyagú falazat vagy vakolat, beton szerkezet, valamint homlokzati hőszigetelés mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott alábbi modulok témaköreit tartalmazzák: Falazás, vakolás; Beton és vasbeton szerkezetek; Kiegészítő kőműves feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenységet követően, a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

   A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Mérőeszközök
 6.3.  Jelölőeszközök
 6.4.  Kéziszerszámok
 6.5.  Szerelő- és bontószerszámok
 6.6.  Kőműves kéziszerszámok
 6.7.  Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök
 6.8.  Elektromos kisgépek
 6.9.  Vakológép, betonkeverő gép
 6.10.  Talajmunkák kéziszerszámai
 6.11.  Kitűző eszközök, szintező műszerek
 6.12.  Korszerű munkaállványzat
 6.13.  Kézi és gépi döngölők, tömörítők
 6.14.  Víz-,és hőszigetelés eszközei, gépei
 6.15.  Faipari gépek, eszközök
 6.16.  Faipari kéziszerszámok
 6.17.  Térkő roppantó, térkő vágó gép
 6.18.  Vizes téglavágó gép
 6.19.  Egyéni védőfelszerelés
 6.20.  Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

7. EGYEBEK

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Hegesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Hegesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés