Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes önállóan megtervezni és megvalósítani egy kisüzemi (háztáji) gazdálkodás olyan formáját, ami speciális minőségű termék előállítására alkalmas. Ismeri és alkalmazza a szóbeli és az írott kommunikáció formáit, értelmezni tudja az üzleti dokumentáció tartalmát, alkalmazni tudja a nyomtatott és elektronikus kommunikáció eszközeit. A tevékenysége során alkalmazni tudja a hajtatott és szántóföldi zöldségnövények morfológiai és biológiai sajátosságaival, szaporításával, termesztéstechnológiájával kapcsolatos ismereteit, kiválasztja és alkalmazza a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat. Képes megtervezni és elvégezni a zöldségtermesztéshez kapcsolódó munkafolyamatokat. Ismeri a mezőgazdasági termelés ökológiai vonatkozásait, alkalmazza az ökológiai gazdálkodás alapelveit. Képes az ökológiai gazdálkodásra való átállás megtervezésére és megvalósítására, dokumentációjának kezelésére, az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásra. Kapcsolatot tart az ökológiai gazdálkodás hazai intézményrendszerével, betartva az ide vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, megvalósítja az ökológiai zöldségtermesztés gyakorlati technológiáját.
A betölthető munkakörök:  6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6113 Zöldségtermesztő:Zöldségtermesztő
 Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B022) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00028-16-20 2 06 2 /1

A képzés megkezdésének feltételei: 

  • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:
SzPk-00028-16-20 2 06 2 /1 /M-01 Gazdálkodási kommunikációs ismeretek

SzPk-00028-16-20 2 06 2 /1 /M-02 Zöldségnövény-termesztő
SzPk-00028-16-20 2 06 2 /1 /M-03 Környezetkímélő gazdálkodás alapjai

Elmélet/gyakorlat aránya: 30 %-elmélet, 70 %-gyakorlat
A képzés óraszáma: 800 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő Tanfolyam