Our Blog

Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A részszakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után fogja, hogy hogyan kell gyermekek napközbeni ellátását végezni a gyermek életkorának, állapotának igazodó gondozást, felügyeletet biztosít a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában, gondozni a kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló gyermeket. Segítséget tudjon nyújtani a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt magántanuló számára.
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Házi időszakos gyermekfelügyelő, Bébiszitter, Segéd gyermekgondozó
A tanfolyam sikeren befejezése után fejlesztheti tudását és Intézményünknél kedvezményesen megszerezheti a (54 761 02) Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítést.
Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A073) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 02
A Szociális szoláltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 420 óra

Képzési Modulok listája:

  • 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
  • 10528–12 Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Házi időszakos gyermekgondozó OKJ Képzés