Our Blog

Halász, haltenyésztő tanfolyam

A 40. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Halász, haltenyésztő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6124 Kisállattartó és -tenyésztő Díszhaltenyésztő
3.1.3. 6230 Halászati foglalkozású Halász, haltenyésztő
3.1.4. Halkeltető
3.1.5. Haltenyésztő
3.1.6. Horgásztókezelő
3.1.7. Horgászmester Ivadéknevelő (halászati)
3.1.8. Tógazdasági halászmester
3.1.9. Tógazdasági halász

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A halász haltenyésztő képes a tógazdaságok és természetes vizek halászattal összefüggő munka- és technológiai folyamatok önálló ellátására, valamint horgásztavak kezelésére. Az alapvető biológiai törvények ismeretében beavatkozik és irányítja a halhústermelés folyamatát. Munkavégzését gépek és berendezések szakszerű és balesetmentes üzemeltetésével, valamint fizikai munkával végzi. A gépek és berendezések egyszerű napi karbantartási feladatait elvégzi, a működést zavaró hibákat felismeri. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    előkészíteni és karbantartani halastavat,
–    kezelni a tenyészállományt,
–    szaporítást végezni, előnevelni az ivadékot,
–    takarmányozást végezni,
–    hozamfokozást végezni,
–    halastavakat és a természetes vizeket halászni,
–    halat szállítani és tárolni,
–    halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezelni,
–    alkalmazni és betartani a hatályos és egyéb jogszabályi előírásokat,
–    halastavakat és a természetes vizeket népesíteni,
–    horgásztavat kezelni, üzemeltetni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 624 01 Elektromos halászgép kezelője részszakképesítés
3.3.4. 31 624 02 Horgásztókezelő részszakképesítés
3.3.5. 34 621 03 Állattartó szakmunkás azonos ágazat
3.3.6. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus azonos ágazat
3.3.7. 34 814 01 Családi gazdálkodó azonos ágazat
3.3.8. 34 621 01 Gazda azonos ágazat
3.3.9. 34 621 02 Lovász azonos ágazat
3.3.10. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 11010-12 Édesvízi haltenyésztés
4.7. 11011-12 Természetesvízi halászat
4.8. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
4.9. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
4.10. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése
4.11. 11015-12 Horgásztó üzemeltetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek bemutatása. A vizsgaremek a képző által meghatározott természetesvízi halászszerszám, eszköz makettje. (Bővebben az 5.4. pontban.)
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11010-12 Édesvízi haltenyésztés gyakorlati
5.2.4. 11011-12 Természetesvízi halászat gyakorlati
5.2.5. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek szóbeli
5.2.6. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek szóbeli
5.2.7. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése gyakorlati
5.2.8. 11015-12 Horgásztó üzemeltetése gyakorlati
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A)     A vizsgafeladat megnevezése: Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
Horgásztó üzemeltetése modul tartalmának komplex vizsgája
Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése a horgásztatás adminisztrálása
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     20%
B)     A vizsgafeladat megnevezése: Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése
A vizsgafeladat ismertetése:
Elektromos halászgép kezelése modul tartalmának komplex vizsgája
Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc
A vizsgafeladat aránya:     20%
C)    A vizsgafeladat megnevezése: Édesvízi haltenyésztés és természetesvízi tevékenység elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
Édesvízi haltenyésztés, Természetesvízi halászat modulok tartalmának komplex vizsgája
A gyakorlati vizsga manuálisan elvégzendő tógazdasági és természetesvízi feladatot tartalmaz.
A vizsgafeladat időtartama:     60 perc
A vizsgafeladat aránya:     30%
D)    A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgaremek a képző által meghatározott természetesvízi halászszerszám, eszköz makettje.
A vizsgafeladat időtartama:     0 perc
A vizsgafeladat aránya:     10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:     Vállalkozási és jogi alapismeretek
Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek” és a „Biológiai és halegészségügyi alapismeretek” modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A korábban elkészített vizsgaremek a gyakorlati vizsgarésznél kerül bemutatásra. A vizsgaremek elkészítése az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzésének és a szakmai vizsga megkezdésének feltétele. Iskolarendszeren kívüli képzésnél a modulzáró vizsga letételének feltétele a vizsgaremek bemutatása.
A vizsgaremek a képző által meghatározott természetesvízi halászszerszám, eszköz makettje. A vizsgaremek értékelése az 4.7. Természetesvízi halászat tevékenység elvégzése témakörhöz kapcsolódik.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tóépítés és karbantartás gépei
6.3. Takarmányozás gépei
6.4. Halastavi trágyázás gépei
6.5. Vízszolgáltatás gépei
6.6. Csónakmotorok
6.7. Szállítás gépei
6.8. Keltetőház, és gépi berendezései
6.9. Vízinövény irtás gépei
6.10. Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)
6.11. Hálóféleségek, és készítéséhez szükséges eszközök
6.12. Halászat kézi és gépi eszközei
6.13. Talajművelés gépei
6.14. Erőgépek
6.15. Kéziszerszámok
6.16. Számítógép
6.17. Egyéni védőfelszerelés
6.18. Munkabiztonsági berendezések
6.19. Akkumulátoros elektromos halászgép
6.20. Generátoros elektromos halászgép
6.21. Horgászati eszközök

 

A Halász, haltenyésztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Halász, haltenyésztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Halász, haltenyésztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Halász, haltenyésztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Halász, haltenyésztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés