Our Blog

Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben is egy, az elmúlt évek sikeres, egyedülálló képzését indítja Önnek! A Halász, haltenyésztő szakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Ha van 31 624 01 Elektromos halászgép kezelője, 31 624 02 Horgásztókezelő végzettsége, akkor a tanfolyam sikeres elvégzése után akár egy önálló vállalkozást is indíthat.  Minden évben több, az Európai Unió vagy a Kormány által finanszírozott mezőgazdasági pályázatra, támogatásra is lehet jelentkezni, amelyek egyszerűbb, és könnyebb indulást jelentenek egy pályakezdő vállalkozónak. Az új évben bekövetkező változások, újdonságok (OKJ, törvények), a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamunkra érdemes mielőbb jelentkeznie, regisztrálnia. A Képzés biztos biológiai alapot nyújt a vizes élőhelyek élővilágának, a hal környezetének és ezeken keresztül azoknak a fontos biológiai és ökológiai összefüggéseknek, törvényszerűségeknek tudásához, mely a halállomány összetételét és nagyságát döntő mértékben befolyásolják.
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Halász, haltenyésztő, Halkeltető, Haltenyésztő, Horgásztókezelő, Horgászmester Ivadéknevelő (halászati), Tógazdasági halászmester, Tógazdasági halász
Halász, haltenyésztő szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A093) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 624 01
A Mezőgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1000 óra

Képzési Modulok listája:
– 11497-12 Foglalkoztatás I.
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
– 11010-12 Édesvízi haltenyésztés
– 11011-12 Természetesvízi halászat
– 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
– 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
– 11014-12 Elektromos halászgép kezelése
– 11015-12 Horgásztó üzemeltetése

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli

Halász, haltenyésztő OKJ Képzés