Our Blog

Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam

A 39. sorszámú Gyümölcspálinka-gyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 04
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gyümölcspálinka-gyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó,

szikvízkészítő

Pálinkafőző
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó,

szikvízkészítő

Szeszfőző
3.1.4. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó,

szikvízkészítő

Szeszfőző mester
3.1.5. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Cefréző
3.1.6. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Italgyártó gép kezelője
3.1.7. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szeszdesztilláló
3.1.8. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szeszerjesztő
3.1.9. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás, finomítás, érlelés, tárolás, palackozás) szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni,
– a cukortartalmat, borok alkoholtartalmát meghatározni,
– az alapanyagokat előkészíteni,
– cefrézési eljárásokat végezni,
– alkoholos erjedés folyamatát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni,
– kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani,
– lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni,
– mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni,
– érlelést végezni, ellenőrizni,
– deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni,
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat,
– ellenőrizni és minősíteni,
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni,
– gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni,
– pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni,
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
– a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás
4.4. 11610-16 Jövedéki ismeretek
4.5. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás gyakorlat, szóbeli
5.2.4. 11610-16 Jövedéki ismeretek írásbeli
5.2.5. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyümölcspálinka gyártása

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcspálinka gyártása (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás,, finomítás, érlelés, tárolás, töltés, palackozás) a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.
Az évszaknak megfelelő gyümölcs felhasználásával gyümölcspálinkát készít, elvégzi az aktuális technológiai műveleteket.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyümölcspálinka vizsgálata, minősítése

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok végzése, vagy a kész gyümölcspálinka, borpárlat ellenőrzése és minősítése.

Az aktuális munkafolyamattól függően:
– alapanyagok minősítése, vagy
– gyártásközi ellenőrzések
– pálinka, borpárlat alkoholtartalmának meghatározása, vagy
– pálinka, vagy borpárlat érzékszervi minősítése (bírálata).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyümölcspálinka gyártásának technológiája

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcspálinka gyártás műveletének fizikai, kémiai, mikrobiológiai alapjai, a műveletek jellemzése, a gyártástechnológia elméleti alapjai, gépek és berendezések ismertetése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Jövedéki ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcspálinka előállításához kapcsolódó hatályos jövedéki szabályozás bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések:
6.3. Cukortartalomhoz, savtartalomhoz
6.4. pH mérő
6.5. Maradék-cukor meghatározáshoz
6.6. Alkoholtartalom meghatározáshoz
6.7. Érzékszervi minősítéshez
6.8. Hőmérséklet, térfogat, sűrűség- és tömeg méréséhez
6.9. Gyorstesztek (pálinka vizsgálatához)
6.10. Látszólagos, valóságos erjedésfok meghatározásához
6.11. Gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvételéhez, előkészítésükhöz szükséges eszközök, berendezések
6.12. Cefréző berendezések, erjesztő berendezések
6.13. Cefretárolók,
6.14. Lepárló, finomító berendezés, szeszmérőgép
6.15. Szűrőberendezések,
6.16. Kéziszerszámok
6.17. Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések
6.18. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés eszközei
6.19. Mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések,
6.20. A melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló munka-, tűz, környezetvédelmi berendezések, eszközök

Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés