Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
A Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes megtervezni, megszervezni és elvégezni a gyógynövények gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat, meghatározni a gyűjtendő gyógynövények körét és mennyiségét, elvégzi az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.
A  betölthető munkakörök:   6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások   9331  Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású: Gyógynövénygyűjtő
 Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B021) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma:  SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1

A képzés megkezdésének feltételei: 

  • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:
SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-01 Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme
SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-02 A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik
SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-03 A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje
SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-04 Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása.

Elmélet/gyakorlat aránya: 29 %-elmélet, 71 %-gyakorlat
A képzés óraszáma: 590 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő Tanfolyam