Our Blog

Gyógynövény eladó tanfolyam

A 277. sorszámú Gyógynövény eladó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 341 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógynövény eladó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 140-200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5111 Kereskedő  Drogériai kereskedő
3.1.3.  Gyógynövény kereskedő

 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gyógynövény eladó szakember a gyógynövény szaküzletben a vásárlói igényeknek megfelelő, gyógynövényt, gyógyhatású készítményt, egészséges táplálkozást segítő terméket ajánl, illetve tájékoztatást ad a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról. Előkészíti és lebonyolítja a gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi átvételét, ellenőrzi a kötelezően előírt okmányok meglétét. Nyilvántartást vezet a gyógynövény-termékek készletéről, és betartja azok értékesítésére vonatkozó előírásokat.
Kisvállalkozást alapít, és működtet.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 gondoskodni az áru minőségének és mennyiségének megóvásáról
 megismerni a vásárló igényeit
 szakszerű tájékoztatás nyújtani a gyógynövény-termékek hatóanyagára, felhasználására vonatkozóan
 szakszerű felvilágosítást adni a gyógynövényekről, a gyógyhatású és egyéb készítményekről
 tájékoztatást adni a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról, gyógynövényt ajánlani a vevő részére
 tájékoztatni a vásárlót a gyógynövények és drogok házi alkalmazásával, tárolásával kapcsolatos tudnivalókról
 kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 marketingtevékenységet végezni
 irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 341 01 Eladó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11777-16 A gyógynövények forgalmazása
4.4. 11394-12 Kisvállalkozások működtetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11777-16 A gyógynövények forgalmazása gyakorlati
5.2.4. 11394-12 Kisvállalkozások működtetése szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A gyógynövény-termékek csoportosítására, jellemzőire, minőségi követelményeire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyógynövények értékesítésével kapcsolatos eladói feladatok
A gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, megismeri a vevő igényeit, tüneteit. Bemutatja az árut a vevőnek, tájékoztatja a termék gyógyhatásáról, használatáról, tárolásáról. Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 60 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsga időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok alapján a következő témaköröket tartalmazza.
A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok

A vizsga időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.  Árutároló és bemutató berendezések
6.3. Bevásárlókocsi, kosár
6.4. Formanyomtatványok, bizonylatok
6.5. Mérlegek
6.6. Számítógép, nyomtató, internetkapcsolat
6.7. Takarító eszközök

7. EGYEBEK

A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is:
31 341 05 Élelmiszer-, vegyi áru eladó részszakképesítés
31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés
A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.

Be kell számítani a 11394-12 Kisvállalkozások működtetése modult a képzésbe, a modulzáró- vizsgába a 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés bizonyítvánnyal rendelkező részére. A hallgató vizsgaszervezőnek benyújtott kérelme, és bemutatott szakképesítő bizonyítványa alapján mentesíteni kell a modulhoz tartozó tantárgyak látogatása, és értékelése alól.

A 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 7§ (4) alapján mentesíthető a szóbeli vizsgafeladat letétele alól, az a vizsgázó, aki a vizsgaszervezőnek benyújtott kérelmében foglaltak szerint rendelkezik 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés bizonyítvánnyal. A kérelemhez csatolni kell a 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés vizsgáról szóló törzslap másolatot.

Gyógynövény eladó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés