Our Blog

Gyógy- és fűszernövénytermesztő tanfolyam

A 38. sorszámú Gyógy- és fűszernövénytermesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 622 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógy- és fűszernövénytermesztő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 622 02 Kertész
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2.6116GyógynövénytermesztőGyógynövény- és fűszernövénytermesztő és

-feldolgozó

3.1.3.6116GyógynövénytermesztőGyógynövényismerő és -termelő
3.1.4.9331Egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúGyógynövénygyűjtő
3.1.5.6113ZöldségtermesztőFűszernövény-termesztő
3.1.6.6113ZöldségtermesztőZöldség- és fűszernövény-termelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A gyógy- és fűszernövény-termesztő feladata gyógy- és fűszernövények szaporítása, telepítése, a gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.
A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
gyógynövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni,
– fűszernövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni,
– eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
– munkavédelmi előírásokat betartani,
– dokumentációt használni, készíteni,
– szervezési feladatokat ellátni,
– piaci előkészítést végezni,
– értékesítést végezni,
– vállalkozást alapítani, működtetni,
– tervet, kalkulációt készíteni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 622 02Kertészszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11026-12Gyógynövénytermesztés
4.4.11027-12Fűszernövény termesztés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11026-12Gyógynövénytermesztésszóbeli
5.2.4.11027-12Fűszernövény termesztésszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Felismerési feladat, Termesztéstechnológiai feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Fűszernövények, gyógynövények, drogok, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése (20 db) 20 perc alatt.
A teljesítmény mérésére is alkalmas műveletek elvégzése gyógy- és fűszernövénytermesztésből, gépek működtetése és karbantartása 60 perc alatt.
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Gyógy- és fűszernövény-termesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
A Gyógynövénytermesztés és a Fűszernövény-termesztés modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Gyógy- és fűszernövény-termesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a Gyógynövénytermesztés és a Fűszernövény-termesztés modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK   

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kertészeti kéziszerszámok
6.3.Erőgépek
6.4.Szállítóeszközök
6.5.Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6.Területmérés eszközei
6.7.Termesztőberendezések
6.8.Növényszaporítás eszközei, gépei
6.9.Ültetés eszközei, gépei
6.10.Talajművelés eszközei, gépei
6.11.Tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei
6.12.Permetezőgépek
6.13.Öntözés eszközei, berendezései
6.14.Betakarítás eszközei, gépei
6.15.Tároló, tisztító, szárító helyiségek
6.16.Elsősegélynyújtó felszerelések
6.17.Egyéni védőfelszerelés
6.18.Munkabiztonsági berendezések
6.19.Környezetvédelmi berendezések
6.20.Személyes felszerelés: metszőolló, tűzdelőfa, ültetőkanál

A Gyógy- és fűszernövény-termesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Gyógy- és fűszernövény-termesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gyógy- és fűszernövény-termesztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Gyógy- és fűszernövény-termesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Gyógy- és fűszernövény-termesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés