Our Blog

Gyártósori gépbeállító tanfolyam

A 87. sorszámú Gyártósori gépbeállító megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyártósori gépbeállító
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a  Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7321 Lakatos Gépbeállító
3.1.3. 8219 Egyéb termék összeszerelő Gépszerelő és -karbantartó lakatos
3.1.4. 8211 Mechanikaigép –összeszerelő Gyártósori összeszerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyártósori gépbeállító automatikus vezérlésű pneumatikus, vagy hidraulikus működtetésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépeket működtet.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– beállítani, karbantartani, átépíteni a célgépeket, és az aktuális gyártási folyamat igényei szerint szükséges átállításokat végezni
– figyelemmel kísérni a gyártás minőségét, szükség esetén beavatkozni a gyártási folyamatba
– hiba esetén az eljárási utasítások szerint elvégezni a szükséges korrekciókat, a beavatkozást és eredményét dokumentálni
– a gépsoron működtetett alakító – és szerelőszerszámokat karbantartani, az elkopott szerszámokat cserélni és beállítani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 521 10 Gyártósori gépész részszakképesítés
3.3.3. 34 521 01 Autógyártó azonos ágazat
3.3.4. 34 521 11 Építő- szállító- és munkagép-szerelő azonos ágazat
3.3.5. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos azonos ágazat
3.3.6. 54 863 01 Fegyverműszerész azonos ágazat
3.3.7. 34 521 02 Finommechanikai műszerész azonos ágazat
3.3.8. 34 521 03 Gépi forgácsoló azonos ágazat
3.3.9. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus azonos ágazat
3.3.10. 34 521 06 Hegesztő azonos ágazat
3.3.11. 34 521 04 Ipari gépész azonos ágazat
3.3.12. 34 521 07 Járműipari fémalkaltrész-gyártó azonos ágazat
3.3.13. 54 523 04 Mechatronikai technikus azonos ágazat
3.3.14. 34 521 10 Szerszámkészítő azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. Megnevezése
4.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4. 11572-16 Mechatronikai alapozó feladatok
4.5. 10164-12 Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok
4.6. 10179-12 Gépbeállítói feladatok
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli, gyakorlati
5.2.4. 11572-16 Mechatronikai alapozó feladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 10164-12 Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok gyakorlati
5.2.6. 10179-12 Gépbeállítói feladatok szóbeli, gyakorlati
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. Írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. Írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerelősor átállítása új termék gyártására, hibaelhárítás
A vizsgafeladat ismertetése:
A) TPM – Teljekörű hatékony karbantartási feladatok végzése, kenési tervnek megfelelő kenés, pneumatika, hidraulika, hajtástechnikai elem beállítások ellenőrzése, szükséges újrabeállítások elvégzése
B) Szerelősor átállítása új termék gyártására átállítási utasítás alapján, szerszámok és készülékek cseréje, vezérlés átállítása, próbajáratás, próbatermék mérése, korrekciók elvégzése, átállítás dokumentálása.
C) Hibakeresés meghibásodott berendezésben, hiba ok behatárolása, szétszerelés, alkatrészek mérése, meghibásodott, kopott alkatrészek cseréje, összeszerelés, próbajáratás, próbasorozat vizsgálata, korrekciók elvégzése, javítás dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5. 3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gyártósori gépbeállító feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Munkabiztonsági és elsősegélynyújtási eszközök
6.3. Szerelő célgépek
6.4. Szerelő célszerszámok
6.5. Fémipari  kéziszerszámok
6.6. Villamosipari kéziszerszámok
6.7. Mechanikus mérőeszközök
6.8. Elektromos mérőeszközök
6.9. Végellenőrző berendezések
6.10. Számítógépek
6.11. Gyártósori speciális eszközök, szerszámok, készülékek
6.12. Anyagmozgató eszközök
6.13. Védőfelszerelések
6.14. Fémmegmunkáló – és szerelő kisgépek
6.15. Oktató gyártósori egységek
6.16. Fémmegmunkáló szerszámgépek
6.17. Hidraulikus prés
6.18. Pneumatika –és hidraulika oktatótáblák és elemek
6.19. Hidegalakító szerszámok és készülékek
6.20. Hajtástechnikai oktatóeszközök
6.21 Csapágyszerelési oktatóegységek

 

A Gyártósori gépbeállító tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Gyártósori gépbeállító tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gyártósori gépbeállító tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Gyártósori gépbeállító tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Gyártósori gépbeállító tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés