Our Blog

0

Gumiipari technikus tanfolyam

A 83. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gumiipari technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3115 Vegyésztechnikus Gumi- és műanyagipari technikus
3.1.3. 3153 Vegyipari alapanyag- feldolgozó berendezés vezérlője Műanyag és gumiipari géprendszer-üzemeltető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz a gumitermékek gyártásában, gyártási folyamatok kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének ellenőrzésében. Gumiipari feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a műanyag és a gumi alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait, a gumi keverékkészítő, gumiipari félkész- és késztermék gyártó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat. Alkalmas fejlesztési és beruházási feladatok megoldására.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– anyagmintákon fizikai, reológiai és mechanikai vizsgálatokat végezni
– folyamatábrákat értelmezni
– a termelési terv alapján felmérni a gyártáshoz szükséges anyagmennyiséget- kezelni, felügyelni, karbantartani a termékek gyártására alkalmas gépeket és azok kiegészítő berendezéseit
– üzemzavar esetén javaslatot tenni a hiba kijavítására
– részt venni a félkész- és késztermékek minőségbiztosítási eljárásában
– nem megfelelőség esetén javaslatot tenni a gyártási utasítás módosítására
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 543 01 Abroncsgyártó azonos ágazat
3.3.4. 34 543 03 Formacikk-gyártó azonos ágazat
3.3.5. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító azonos ágazat
3.3.6. 34 521 09 Műanyagfeldolgozó azonos ágazat
3.3.7. 54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11710-16 A gumiipari polimerek előállításának és feldolgozásának alapjai
4.4. 10082-16 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
4.5. 10083-16 Műanyagipari és gumiipari gépek
4.6. 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése
4.7. 10077-16 Gumiipari félkész termékek előállítása
4.8. 10081-16 Gumitermékek gyártása
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Záró dolgozat készítése és leadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11710-16 A gumiipari polimerek előállításának és feldolgozásának alapjai írásbeli
5.2.4. 10082-16 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok gyakorlati
5.2.5. 10083-16 Műanyagipari és gumiipari gépek írásbeli
5.2.6. 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése gyakorlati
5.2.7. 10077-16 Gumiipari félkész termékek előállítása írásbeli és gyakorlati
5.2.8. 10081-16 Gumitermékek gyártása gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Az elkészített záródolgozat bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Gumifeldolgozó termelő üzemi technológiai feladat megoldása, üzemi konzulens vezetésével, a technológia és a végzett munka dokumentálása záródolgozatban.
A záródolgozat ábrákkal és diagramokkal min. 15 max. 25 oldal terjedelmű, ezen belül a munka eredményeit tartalmazó összefoglalás 1 oldal legyen. A záródolgozat utolsó oldala az üzemi konzulens rövid, 0,5 oldal terjedelmű szöveges értékelése legyen. A záródolgozat egyéb formai követelményeit a képző intézmény határozza meg.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 30% (15% a készítés, 15% a bemutatás)
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: Alapanyagok és segédanyagok fizikai tulajdonságainak mérése (sűrűség, viszkozitás, szemcseeloszlás, nedvesség); Reológiai vizsgálatok, reológiai görbék felvétele, értelmezése; Mintavétel, mintaelőkészítés további vizsgálatra, vastagság-, keménységmérés, szakítás-, tapadás-, súrlódás-, nyúlás-, fáradás-, öregedés-, kopásvizsgálatok); Mérési eredmények dokumentálása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gumifeldolgozás gépei és technológiái
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor a következő témaköröket tartalmazza: Gépelemek; Zárt keverők és hengerszékek; Vágó berendezések; Feldolgozó berendezések kialakítása, működése (extruderek, kalanderek, formacikk gyártó gépek, termék felépítő gépek, vulkanizáló gépek)
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gumitermékek előállításának és feldolgozásának alapjai
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a központilag összeállított vizsga kérdései a 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 sorszámú modulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 25%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http//nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi eszközök
6.3. Szárító szekrény
6.4. Keménységmérő
6.5. Vastagságmérő
6.6. Szakítószilárdság mérő
6.7 Sűrűség mérő
6.8. Viszkozitás mérő
6.9. Szitasor
6.10. Minta kivágó, előkészítő berendezés
6.11. Fárasztógép
6.12. Koptatógép
6.13. Öregítő berendezés
6.14. Reométer
6.15. Mérőeszközök
6.16. Ellenőrző eszközök
6.17. Biztonságtechnikai eszközök
6.18. Egyéni védőfelszerelések
6.19. Kéziszerszámok
6.20. Karbantartáshoz szükséges kisgépek
6.21. Anyagmozgató eszközök
6.22. Számítógép
6.23. Szoftverek
6.24. Nyomtató
6.25. Speciális félkész- és késztermékvizsgáló eszközök
6.26. Speciális alapanyag vizsgáló eszközök
6.27. Speciális gumiipari mintavételi eszközök
6.28. Speciális gumiipari minőségellenőrző műszerek
6.29. Szállító- és tároló berendezések, gépek
6.30. Hengerszék
6.31. Zártkeverő
6.32. Extruder
6.33. Kalander
6.34. Vulkanizáló prés, kazán
6.35. Vágógép
6.36. Felépítő-gépek
6.37. Konfekcionáló egységek
6.38. Speciális gyártógépek
6.39. Egyéni védőfelszerelés
6.40. Vázerősítő-anyag vizsgálók
6.41. Termékvizsgálók
6.42. Számítástechnikai segédeszközök
6.43. Karbantartás eszközei
6.44. Élettartam vizsgálók
6.45. Elsősegély nyújtó felszerelés
6.46. Gépkönyvek, kezelési utasítások
6.47. Szabványok, kézikönyvek, szakkönyvek, szótárak

A gumiipari technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A gumiipari technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gumiipari technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Gumiipari technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Gumiipari technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés