Our Blog

Fürdőüzemi gépész tanfolyam

A 16. SORSZÁMÚ FÜRDŐÜZEMI GÉPÉSZ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 853 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Fürdőüzemi gépész
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200–300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: –
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Hidrofor kezelő
3.1.3. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Szelepkezelő vízműgépházi gépész
3.1.4. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Vízforgató-gépész
3.1.5. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Vízműszivattyú-kezelő
3.1.6. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Vízvisszaforgató-berendezés kezelő gépész

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A fürdőüzemi gépész szakmunkás a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– közfürdők (tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák), hideg-, termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
– gondoskodni a kútüzem megfelelő működéséről
– vendégtéri medencéket és berendezéseiket, hidroélményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni
– vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni
– egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőrizni, üzemeltetni
– a vízhálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
– hideg- és forróvizes vízhálózatok, berendezések, valamint csatornahálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
– gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
– az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetési, ellenőrzési, karbantartási, és javítási feladatait megoldani
– a fürdők, és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, gáztalanító, hűtésre szolgáló és vízminőségét javító műtárgyakat, berendezéseket kezelni, karbantartani, javítani
– nyomás alatt üzemelő berendezéseket üzemeltetni, karbantartani, javítani
– hőcserélő, és vízkeverésre szolgáló műtárgyak és berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
– vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait megoldani
– használt víz és szennyvíz elvezetésére, tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezéseket kezelni, karbantartani
– gravitációs csatornahálózatot tisztítani, javítani kényszer-áramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
– sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és a hozzájuk tartozó csőhálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait megoldani
– vízfertőtlenítő berendezéseket üzemeltetni, karbantartani
– mechanikus, pneumatikus, robbanómotoros, valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni
– ellenőrizni, beállítani a víz paramétereit
– hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző méréseket végezni
– kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni
– hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni
– hagyományos, illetve számítógépes üzemirányítási rendszert üzemeltetni
– hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni
– mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni
– munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani és betartatni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 853 03 Csatornamű-kezelő részszakképesítés
3.3.4. 51 853 05 Vízműkezelő részszakképesítés
3.3.5. 54 853 04 Víziközmű technikus szakképesítés
3.3.6. 55 853 01 Vízépítő szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10881-16 Fürdőüzemi gépész feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10881-16 Fürdőüzemi gépész feladatai gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fürdők, uszodák gépészetének és vendégtéri berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával
A vizsgafeladat ismertetése: Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, módosítása, kiiktatás) elvégzése, vízminőségi követelmények ismertetése, automata vízelemző-adagoló rendszer üzemének ellenőrzése, hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fürdőüzemi gépész szakmai ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Szintjelző műszerek
6.3. Vezérlő és regisztráló berendezések
6.4. Fürdőüzemi kisegítő berendezések
6.5. Mérőeszközök
6.6. Mosópisztoly
6.7. Szerelhető szivattyú
6.8. Szerelhető tolózár
6.9. Szerelhető csövek és szerelvények
6.10. Csőszerelés szerszámai
6.11. Mechanikus és elektromos kézi szerszámok
6.12. Anyagmozgató eszközök
6.13. Hordozható laboratóriumi mérőműszerek
6.14. Munkavédelmi felszerelések, eszközök
6.15. Vezérlő és regisztráló berendezések
6.16. Számítógép, adatrögzítő és üzemirányító szoftver
6.17. Kommunikációs eszközök

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
– Magyar Fürdőszövetség, 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Tel: +36(1)220-2282

Fürdőüzemi gépész tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés