Our Blog

0

Szemléletváltás
…a legtöbb ember változni, változtatni szeretne.
Változtass, hogy változhass: e pár szót követően szeretném soraimat egy idézettel folytatni. “A mag nem tudhatja, hogy mi fog történni; a mag soha nem látta még a virágot.
És a mag el sem hiszi, hogy ott rejlik benne a gyönyörű virág lehetősége. A mag eddig biztonságban volt, akár ezer évig is biztonságban lett volna – a csíra számára azonban rengeteg a veszély. De a csíra elindul az ismeretlen felé, a nap felé, a fény forrása felé, anélkül, hogy tudná „hová?” és „miért?”.” Ami csak úgy fejlődhet, ha egységesen gondolkodva, egymást segítve lépünk egyszerre. A generációs váltás felhívja figyelmünket arra, hogy az idősek tapasztalatait, tudását felhasználva és Őket gondozva lehet sikeresen lépnünk a fejlődés útjára. Az új technológiákat, követelmény rendszereket ötvözni kell a kor és a jövő elvárásainak megfelelően. A környezetünk tulajdonságait, adottságait kell szem előtt tartani és azt kihasználni. Az elszegényedés, kiszolgáltatottság és az elvándorlás kóros tüneteire kell megoldást találnunk közösen. A hátrányos helyzetűek, mélyszegénységben élők munkaerő piacra történő integrációjához nélkülözhetetlen a naprakész szakmai ismeretanyag és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati tudás elsajátítása. Több, mint 15 éve a legelhivatottabban és perfekciónizmusra törekedve – s mindezen hitvallást kollégáimnak átadva – indítom, szervezem, gondozom az intézményhez kapcsolódó tanfolyamokat, képzéseket, át- és továbbképzéseket, tréningeket egyaránt. Büszke vagyok, hogy a nálunk képzésben résztvevők rövid idő alatt végzettségüknek / szakmájuknak megfelelő munkához juthatnak, így ennek eredményeként az emberek közelebb kerültek egymáshoz és egy valós, élhetőbb, jobb élethez. Mint már említettem: a mag titkának hordozói mi vagyunk. A felismerés és az általam képviselt gondolat summája: mindannyiunk kötelessége a “magot” álmából felébreszteni, életképessé tenni, gondozni azt, hogy az egészséges csíra szárba szökkenhessen, és termőre forduljon. A generációs átjárhatóság fontosságát és elengedhetetlenségét, szükségszerűségét mi sem igazolja jobban, mint a “fiatal fába” oltott rügy, mely már hosszú idők óta bizonyított. Fenti gondolataim és mindennapi munkásságom egyszerűségével lehetőség nyílik a jövőben, hogy hozzám is fordulhassanak mindazon megoldást keresők, szemléletváltásra készek, akik a kiutat jelenlegi helyzetükből, problémáikból a VÁLTOZÁSBAN, VÁLTOZTATÁSBAN látják. A közösség csak akkor lehet erős, ha mindannyian kitartással, szorgalommal, legjobb tudásunkkal tevékenyen építjük azt. Tehát: tanulni, dolgozni, alkotni, egyszóval: teremteni kell.

Írta: Fülöp Henrik 

0

Immáron több, mint 10 év a Felnőttképzésben eltöltött pályafutásomat követően szeretnék folyamatosan megújulni, a naprakészséghez megfelelő tudásanyagot megszerezni. Így a jelenlegi társadalmi, gazdasági, közösségi és generációs problémákra nyújtani olyan megoldásokat, modelleket, mellyel mindannyiunk életkörülményei, kilátásai, céljai egy jobb, szebb élet, és versenyképesebb Magyarország irányába mutatnak. A hidak építését, és a megoldáshalmazok összekapcsolását, az eddig megszerzett tapasztalat, felhalmozott tudásbázis hasznosításával valósítom meg. Intézményünk sikeressége és mindennapi működése, a kollégák összehangolt munkája, és szakmaiságának összessége, már-már hitvallásként jeleníti meg a fentiekben foglaltakat.Meglátásom, hogy mindannyiunknak sok múltban rögzült dologtól kell elszakadnia, valamint jelentős utat kell megtennie mindahhoz, hogy életünk és körülményeink a saját elképzeléseink szerint alakuljanak, változzanak. A léghajó, mint gondolataimban megjelenő, előtérbe helyezett egyszerű szimbólum, magyarázatként szolgál arra a leképezésre, hogy a jelenlegi helyzetünkből történő felemelkedés és elszakadás hogyan valósulhat meg. A szimbólum egyszerű működési alapelve, hogy csak úgy tud elszakadni pozíciójától, ha energiát befektetve a gömb (Test) megtelik „Tartalommal” (akarat, szorgalom, tudás, gyakorlat, tapasztalat), és ennek hatására felemelkedve, elhagyhatja pozícióját és ekkor már általunk kormányozva haladhat egy jobb, szebb élet, és versenyképesebb Magyarország irányába. Ezt követően kijelenthetjük, hogy megérkeztünk…Ezt a filozófiát fémjelzi honlapunk: www.felnottkepzes.hu.