Our Blog

Festő, mázoló, tapétázó tanfolyam

A 65. sorszámú Festő, mázoló, tapétázó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7535

 

Festő és mázoló

 

Csőradiátor mázoló
3.1.3.Építőipari festő
3.1.4.Épületfestő, mázoló
3.1.5.Faszerkezet mázoló
3.1.6.Szobafestő
3.1.7.Tapétázó (falkárpitozó)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
– a meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket írásos
– feljegyzésben dokumentálni
– szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről
– anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen
– vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni
– felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
– nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni)
– az alapvakolat felületét kijavítani kül- és beltérben
– sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő)
– különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben
– építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani
– alapfelületet erősítősávval erősíteni
– elvégezni a tapétázás előkészítő munkálatait
– makulatúrázni
– ragasztót keverni, előkészíteni, próbaragasztás végezni
– tapétát méretre vágni
– tapétát ragasztani
– lesimítani a tapétát
– kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
– választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni
– színezés esetén beállítani a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végezni
– közbenső réteget felhordani
– szükség szerint finomjavítást végezni
– fedőréteget felhordani különféle anyagokkal, mázolni; kül- és belterületen egyaránt
– mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe
– homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel
– fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
– határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
– mintanyomó hengerezést készíteni
– egyszerű díszítőelemeket felhelyezni kül- és beltérben
– egyszerű faerezet utánzatot festeni
– betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)
– munkaterületet átadni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.21 582 01Szobafestőrészszakképesítés
3.3.4.35 582 06Rekonstrukciós és műemléki festő, mázolószakképesítés-ráépülés
3.3.5.34 582 01Ácsazonos ágazat
3.3.6.34 582 02Bádogosazonos ágazat
3.3.7.34 582 13Burkolóazonos ágazat
3.3.8.34 582 16Épületszobrász és műkövesazonos ágazat
3.3.9.54 582 02Hídépítő és -fenntartó technikusazonos ágazat
3.3.10.34 582 17Kőfaragóazonos ágazat
3.3.11.34 582 14Kőművesazonos ágazat
3.3.12.54 582 03Magasépítő technikusazonos ágazat
3.3.13.54 582 04Mélyépítő technikusazonos ágazat
3.3.14.34 582 10Szárazépítőazonos ágazat
3.3.15.34 582 15Tetőfedőazonos ágazat
3.3.16.34 582 11Útépítőazonos ágazat
3.3.17.54 582 05Útépítő és -fenntartó technikusazonos ágazat
3.3.18.54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.10101-12Építőipari közös tevékenység
4.7.10104-12Szobafestő, díszítő munkák
4.8.10103-12Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken
4.9.10105-12Tapétázási munkák

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenységei
5.2.3.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.6.10101-12Építőipari közös tevékenységírásbeli
5.2.7.10104-12Szobafestő, díszítő munkákszóbeli, gyakorlati
5.2.8.10103-12Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületekengyakorlati
5.2.9.10105-12Tapétázási munkákszóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása
A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének felhordása, díszítése, tapétázása (festhető tapéta alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Mázolás készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Előre elkészített felületen a bevonatrendszer utolsó rétegének felhordása
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, technológiai sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 40 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgán az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segédeszköz megengedett. A vizsgázó a gyakorlati vizsgára hozza magával a szükséges eszközöket, szerszámokat
A gyakorlati vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli! Az előkészítés, előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu/ című weblapon érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
6.3.Kéziszerszámok
6.4.Díszítő szerszámok
6.5.Festőipari tapétázási gépek
6.6.Segédeszközök
6.7.Mérőeszközök
6.8.Állvány, létra
6.9.Műszaki dokumentáció
6.10.Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.11.Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló
6.12.Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei

7. EGYEBEK

A Festő, mázoló, tapétázó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Festő, mázoló, tapétázó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Festő, mázoló, tapétázó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Festő, mázoló, tapétázó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Festő, mázoló, tapétázó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés