Our Blog

Fertőtlenítő–sterilező tanfolyam

A 21. sorszámú Fertőtlenítő–sterilező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 725 01

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Fertőtlenítő–sterilező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:–

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300–400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Fertőtlenítő (egészségügyi)
3.1.3. Fertőtlenítő–sterilező

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fertőtlenítő–sterilező feladata a fertőtlenítéssel, sterilizálással kapcsolatos feladatok ellátása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítani, átvizsgálni, karbantartani, csomagolni, címkézni
– megfelelő technológia alkalmazásával műszerek és eszközök tisztítását, fertőtlenítését végezni
– sterilizáló–gépeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, felhasználói szintű karbantartást végezni
– a sterilizálás hatékonyságát ellenőrizni
– steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítani, tárolni
– a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 720 04 Perioperatív asszisztens szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító

száma

megnevezése
4.3. 11112–16 Fertőtlenítés–sterilizálás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11112–16 Fertőtlenítés–sterilizálás írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás

A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatleírásnak megfelelően konkrét fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag–

és gumi eszközök)

6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. “Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.5. Egyszer használatos steril eszközök
6.6. Orvosi műszerek– kézi műszerek
6.7. Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.8. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.9. Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.10. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.11. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

 Fertőtlenítő–sterilező tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés