Our Blog

Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Falusi vendéglátó olcsó OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot.
Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Falusi vendéglátó részszakképesítés hiányszakma. Az OKJ képzés sikeres befejezése után garantáltan lesz munkája!
A képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása után komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) tud biztosítani. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Gazdaasszony, Falusi vendéglátó, Áru-előkészítő, Nevelőszülő, Házi szociális munkás, Családgondozó, Piaci, utcai zöldséges, Házi ápoló, Háztartási alkalmazott
Falusi vendéglátó OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A092) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 811 01
A Mezőgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében az Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 840 óra

Képzési Modulok listája:

  • 11033-12    Család- és háztartásellátás
  • 11034-12    Üzemgazdaság, ügyvitel
  • 11035-12    Vendéglátás
  • 11036-12    Napi tevékenységek
  • 11037-12    Falusi vendégfogadás

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Falusi vendéglátó OKJ Képzés