Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Faápoló szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
Faápoló szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők), települések bevezető útjainak, vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek fáinak szakszerű ápolására.

A betölthető munkakörök:  6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6212 Fakitermelő (favágó) Faápoló
faápoló képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B032) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00105-16-20 3 06 1 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség:iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 31 623 01 Fakitermelő, vagy ezzel egyenértékű, fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24.)NM rendelet alapján
  • Előírt gyakorlati idő: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat.
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 180 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Faápoló Tanfolyam