Our Blog

Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás
Szakmai programkövetelmény azonosító SzPk-00128-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A faanyag szállítását előkészítő segédmunkás több emberrel együtt dolgozik szakmai irányítás mellett. A kitermelés vagy mezőgazdasági munka során keletkezett faanyag elszállításához szükséges előkészületekben segédkezik. Munkavégzés során felügyelet mellett használja a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, gépeket. Lakott területek, közterületek, parkok, kertek erdők és mezőgazdasági területek fáinak kitermelését követően a kitermelt és lehulló fák rakodása, csomagolása azok szállításának előkészítése, szakmai irányítás mellett.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások  9332 Erdei melléktermékgyűjtő és hasznosító Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 60 90
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a fák szerkezetét: metszet, kéreg, háncs, fatörzs és a fa részeit: Törzs, Korona, Gyökérzet. Képes bemutatni és jellemezni a fák főbb részeit és szerkezetét. Néhány szóban bemutatni a fa metszetét, kérgét, törzset, koronát és gyökérzetet. Érdeklődő a fák általános megismerésére, felépítésükre és legfőbb jellemzőire. Önállóan fel tudja sorolni a fa részeit, szerkezetét és a jellemzőiket.
Ismeri a Magyarországon előforduló leggyakoribb fafajtákat, mint tölgyek, gyertyán, kőris, hárs, bükk, éger, fűz, nyár, nyír, akác és fenyőfa, ezen fák rövid jellemzőit fel tudja sorolni. Képes megkülönböztetni természetes környezetben leggyakrabban előforduló Magyarországon honos fafajtákat egymástól. Így képes megkülönböztetni a fűzfát a nyárfától, a kőrist a bükktől, a tölgyet a fenyőtől, stb. Nyitott és érdeklődő a hazánkban előforduló fafajták megismerése iránt. Önállóan képes néhány hazánkban honos fafajtákat megismerni és jellemezni őket.
Ismeri a logisztika fogalmát, annak célját a faanyag szállításával kapcsolatban. Érti a faanyag szállítás logisztikája és az ahhoz szükséges termékazonosítás menetét. Képes a vállalati logisztika és a termékazonosítás fontosságának felismerésére. Érdeklődő a faáru szállításának logisztikai menetére, a tervezésre, koordinációra. Vezetői irányítással képes végiggondolni a faanyag szállításának logisztikai hátterét ezzel is hatékonyabb előkészítő munkavégzést végezni.
Ismeri a faanyagok elszállításának menetét. Érti a kitermeléstől az áru elindításáig történő előkészítő munkák fontosságát. Képes felismerni a balesetveszélyes helyzeteket az előkészítés és szállítás során. Szem előtt tartja és megérti a faanyag elszállításának menetét, az előkészítést a kitermeléstől az áru elindításáig. Önállóan felismeri az előkészítéssel és szállítással kapcsolatos veszélyforrásokat.
Ismeri a faanyag rakodásának és csomagolásának menetét. A kitermelt és lehulló fák begyűjtése, csomagolása és szállításának előkészítése. Képes felismerni a balesetveszélyes helyzeteket. Képes továbbá a faanyagok megfelelő becsomagolására, osztályozására és kézi rakodására. Kész a közös munka elvégzésére a csomagolás, osztályozás és rakodás területén. Önállóan felismeri a rakodással és csomagolással kapcsolatos veszélyforrásokat, betartja azokat. Vezetői irányítással elvégzi a csomagolást és kézi rakodást.
Ismeri a faanyag kézi rakodásához és csomagolásához szükséges gépek működését és ismeri a kisebb faanyagok csomagolási és rakodási gépeit. Képes használni a rakodáshoz és csomagoláshoz szükséges kisebb kézi gépeket (pl: kézi targoncák). Elfogadja és szem előtt tartja a munkafolyamatokat szabályzó feltételeket. Továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el a faanyag csomagolási és rakodási gépeinek használatához szükséges munka és balesetvédelmi előírásait. Munkavégzés közben a munka, tűz és balesetvédelmi előírásokat betartva dolgozik. A szakképzett irányítás mellett képes kézi gépekkel a kisebb faanyagot becsomagolni és felrakodni.
Ismeri a faanyagok begyűjtése, előkészítése és szállítási munkákkal kapcsolatos munkavédelmi szabályokat. Képes a munkavégzésre vonatkozó előírások és munkabiztonsági szabályok betartásával a munkáját elvégezni, vagyis a faanyag szállítását biztonságosan előkészíteni. Minden esetben betartja a munkavédelmi szabályokat, óvja saját és mások testi épségét. Önmagára és társaira nézve kötelezőnek tartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A fakitermelés és mezőgazdasági munkák során keletkezett faanyagok balesetmentes és megfelelő elszállításához elengedhetetlen a megfelelő előkészítés. Alacsony iskolai végzettségű felnőttek részére nyújt képzési lehetőséget, a munkafolyamat elsajátításához a szakképzett szakemberek szakmai iránymutatása mellett, egyszerűbb munkák elvégzésében, mint a faanyag összeszedése, azonosítása, csomagolása, kézi targoncával való pakolása. Ezen munkakörben dolgozó, vagy dolgozni kívánó munkavállalókat felkészíti a megfelelő és balesetmentes munkavégzéshez szükséges feladatokra. Az erdészetben, mezőgazdaságban a faanyagok szállításának előkészítésében jelenleg is nagyon sok alacsony vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező munkavállaló dolgozik, számukra kínál a képzés lehetőséget az elméleti és gyakorlati alapok megszerzésére, a balesetmentes munkavégzéshez. A faanyag szállítását előkészítő segédmunkás több emberrel együtt dolgozik szakmai irányítás mellett.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás tanfolyam